GoedBericht.nl logo
English Blog

16 sept – Bijbelstudie, Rotterdam

Geplaatst door Andre Piet

Deze studie hopen we ook via de livestream uit te zenden:

Vanaf donderdag 16 september hopen we (eindelijk) de bijbelstudie’s  in ‘De Aker’ in Rotterdam weer te hervatten.

We pakken de studies over ‘de Openbaring’ weer op en zijn inmiddels aangeland in de laatste hoofdstukken van het boek. Hoofdstuk 21 en 22 hebben we nog voor de boeg en dat is feitelijk ook de climax van ‘Openbaring’ omdat ze spreken van de laatste en tevens meest overtreffende aion. God schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin Christus zal heersen totdat ook de laatste vijand (de dood) zal zijn teniet gedaan. Hoe lang duurt die aion? Spreken Israëls profeten ook hierover? Hoe moeten we ons het Jeruzalem voorstellen dat vanuit de hemel neerdaalt? Deze en nog vele meer intrigerende vragen zullen daarbij aan de orde komen. Maar eerst willen we nog wat terugblikken en het voorgaande samenvatten. Zodat iedereen het kan volgen.

Geplande data voor seizoen 2021/2022:

  1. donderdag 16 september
  2. donderdag 21 oktober
  3. donderdag 18 november
  4. donderdag 16 december
  5. donderdag 20 januari
  6. donderdag 17 februari
  7. donderdag 17 maart
  8. donderdag 21 april
  9. donderdag 19 mei

Deze GOEDBERICHT-BIJBELSTUDIES in Rotterdam Alexander vinden plaats op iedere derde donderdag van de maand.

AANVANG studies: 20.00 uur
Vooraf en in de pauze kunt u een kopje koffie of thee drinken.

PLAATS: 
Gebouw ‘de Aker’ (verenigingsgebouw Eben Haëzer)
Jacob van Akenstraat 76
3067 JR ROTTERDAM
Telefoon: 010-4555806

Iedereen is VAN HARTE WELKOM!

Delen: