GoedBericht.nl logo
English Blog

Benthuizen

Geplaatst door Andre Piet

livestream

THEMA: verwarring rond ‘left behind’

Een belangrijk motief in veel eindtijd-boeken en -films is de passage in Matteüs 24 waarin Jezus de dagen van zijn parousia vergelijkt met de dagen van Noach. Twee mensen liggen in een bed of zijn op het veld, de één wordt meegenomen en de ander wordt achtergelaten (Eng. left behind). Deze voorstelling wordt gekoppeld aan – en gelijk gesteld met ‘de wegrukking’ waarover Paulus spreekt in 1Thessalonika 4. Die associatie is heel begrijpelijk, maar dat maakt het misverstand er niet minder om. In deze studie willen we de verschillen tussen beiden gebeurtenissen en tijdstippen op een rijtje zetten.

AANVANG samenkomsten: 10.30 uur

PLAATS
De Tas Dorpshuis
De Dam 3,
2731 CE Benthuizen

Deze GoedBericht-bijeenkomsten vinden in principe plaats op de tweede en laatste zondag van de maand.

agenda 2023

  • 8 en 29 oktober
  • 12 en 26 november
  • 10 en 31 december
Delen: