GoedBericht.nl logo
English Blog

Benthuizen

Geplaatst door Andre Piet

samenkomst 8 oktober 2023

livestream

THEMA: de rechtvaardigen onder de natiën

In de beschrijving van Paulus’ reizen komen we ze vaak tegen: de Godvrezenden. Ze worden onderscheiden van de Joden en ook van de Jodengenoten oftewel de proselieten. Het betreft mensen uit de natiën (‘heidenen’) die de ene God vereerden. In Romeinen 2 worden ze beschreven als rechtvaardige heidenen die de wet niet hebben maar van nature doen wat de wet gebiedt. Wat zal hun lot zijn bij de aanvang van de toekomende aeon (Mat.25)? En bij de grote witte troon (Openb.20)? Staan hun namen in “het boek des levens”?

AANVANG samenkomsten: 10.30 uur

PLAATS
De Tas Dorpshuis
De Dam 3,
2731 CE Benthuizen

Deze GoedBericht-bijeenkomsten vinden in principe plaats op de tweede en laatste zondag van de maand.

agenda 2023

  • 8 en 29 oktober
  • 12 en 26 november
  • 10 en 31 december
Delen: