GoedBericht.nl logo
English Blog

6 maart – Urk

Geplaatst door Andre Piet

LIVESTREAM

THEMA: het Evangelie van de besnijdenis (2)

In Galaten 2 lezen we dat Jakobus, Petrus en Johannes aan Paulus “de rechterhand van gemeenschap” geven, opdat hij naar de natiën zou gaan en zij zich zouden (blijven) richten tot de besnijdenis. Die specifieke adressering zien we ook terug in de brieven die zij hebben geschreven. Hun brieven hebben ten onrechte de naam algemeen of ‘katholiek’ te zijn aangezien het in werkelijkheid besnijdenis-geschriften betreft. In deze studie willen we dat feit nader bezien en ook ontdekken wat dit betekent.

AANVANG samenkomsten: 16.30 uur

PLAATS:

Stortemelk 12,
Kamperhoek,
8321 EE Urk

Iedereen is VAN HARTE WELKOM!

Alle samenkomsten zijn (in principe) op elke eerste zondag van de maand.

agenda 2022

 • 2 januari
 • 6 februari
 • 6 maart
 • 3 april
 • 1 mei
 • 5 juni
 • 3 juli
 • 7 augustus
 • 4 september
 • 2 oktober
 • 6 november
 • 4 december
Delen: