GoedBericht.nl logo
English Blog

26 januari – Nunspeet

Geplaatst door Andre Piet

livestream

THEMA: dood, opstanding & onsterfelijkheid – Q&A (2)

Hoewel de leer van de onsterfelijke ziel volstrekt onbijbels is, voert ze wel degelijk ook bijbelse argumenten aan. Schriftplaatsen die zouden bewijzen dat de doden zich tussen sterven en opstanding bewust zouden zijn. De belangrijkste argumenten willen we in deze serie de revue laten passeren. In deze tweede avond willen ons onderzoek daarnaar voortzetten. Hoe zit het met de geschiedenis van Saul te Endor? En hoe kan het dat aan doden het Evangelie is verkondigd? Hoe konden Mozes en Elia verschijnen op de berg van verheerlijking? Enzovoort.

DATA avonden (onderwerpkeuze onder voorbehoud)

  1. 29 september – wat is dood, vijf Bijbelse feiten
  2. 27 oktober – waar zijn de doden?
  3. 24 november – Q&A 1
    29 december vervalt!
  4. 26 januari – Q&A 2
  5. 23 februari – Q&A 3
  6. 30 maart – tweeërlei opstanding & de tweede dood
  7. 27 april – ieder in zijn rangorde
  8. 25 mei – de dood teniet gedaan

Deze studies zijn gepland voor elke laatste donderdag van de maand.

AANVANG studies: 20.00 uur
De toegang is vrij en iedereen is van harte welkom!

PLAATS:

Brouwerskamp 23
8071 BL Nunspeet

Delen: