GoedBericht.nl logo
English Blog

16 februari – Rotterdam

Geplaatst door Andre Piet

livestream

THEMA: LEERT DE BIJBEL EEN PLATTE AARDE? (6)
sub-thema: ‘de afgrond’ in ‘Openbaring’

We zijn aan het slot gekomen van onze bespreking over het Bijbels wereldbeeld. We hebben onderzocht hoe de Bijbel spreekt over “de aarde”, “de hemelen” oftewel “het uitspansel”. En hoe die twee zich tot elkaar verhouden. De vorige keer bespraken we het onderwerp “onder de aarde” en dit keer (het slot) vervolgen we dit thema en staan we stil bij hoe het boek ‘Openbaring’ spreekt over “de afgrond” (de abyss). Wat bevindt zich daar? En wie bevinden zich daar? De plaats fungeert gewoonlijk als gevangenis en toch is er wel degelijk ook een ‘uitgang’. Wat gebeurt er als  ‘de afgrond’ geopend wordt? En last but not least: hoe actueel gaat dit onderwerp binnen afzienbare tijd worden?

Resterende data seizoen 2022/2023:

thema van de drie laatste avonden van dit seizoen: TIJDLIJN VAN HET NT

  • 16 maart
  • 20 april
  • 18 mei

Deze GOEDBERICHT-BIJBELSTUDIES in Rotterdam Alexander vinden plaats op iedere derde donderdag van de maand.

AANVANG studies: 20.00 uur
Vooraf en in de pauze kunt u een kopje koffie of thee drinken.

PLAATS: 
Gebouw ‘de Aker’ (verenigingsgebouw Eben Haëzer)
Jacob van Akenstraat 76
3067 JR ROTTERDAM
Telefoon: 010-4555806

Iedereen is VAN HARTE WELKOM!

Delen: