GoedBericht.nl logo
English Blog

16 oktober – EH Rotterdam

Geplaatst door Andre Piet

Livestream

THEMA: verdeeldheid om de Christus

In Johannes 7:37-52 wordt beschreven hoe Jezus op de laatste, grote dag van het Loofhuttenfeest (21/22 Tishri! – vandaag dus), een profetie uitriep over levende wateren die vanuit het binnenste zouden vloeien. In Jeruzalem nam ondertussen de verdeeldheid over Jezus’ persoon, tekenen en woorden met de dag toe. Vooral de leidslieden zagen deze verdeeldheid met lede ogen aan en probeerden Jezus te arresteren. Maar zijn tijd was nog niet gekomen…

AANVANG samenkomst: 10.00 uur

PLAATS:
Thorbecke college
Prinsenlaan 82
3066 KA Rotterdam
Website Eben Haëzer

agenda 2022

  1. 20 maart
  2. 17 april
  3. 16 oktober
  4. 20 november vervalt (wordt > Den Haag)
Delen: