GoedBericht.nl logo
English Blog

16 januari Bodegraven

Geplaatst door Andre Piet

THEMA: Jezus voor Pilatus (Joh.18:28-19:16)

Omdat de Joden niet gerechtigd waren de doodstraf toe te passen, wordt Jezus na het verhoor bij de hogepriesters Annas en Kajafas, weggeleid naar Pilatus. En daar vindt een merkwaardige ontmoeting plaats. Pilatus zet alles in het werk om Jezus vrij te laten. Maar onder druk en door angst gedreven, levert hij Jezus toch over om te worden gekruisigd.

Deze GOEDBERICHT-BIJBELSTUDIES vinden eens in de drie weken op donderdag plaats.
Voor het seizoen 2019/2020 zijn dat de volgende data (onder voorbehoud):

 1. 5 september – nog een korte tijd (16:5-33)
 2. 26 september  – studie geannuleerd
 3. 17 oktober – het ‘hogepriesterlijk gebed’ I (hfst.17)
 4. 14 november – het ‘hogepriesterlijk gebed’ II (hfst.17)
 5. 12 december – Jezus’ gevangenneming (18:1-27)
 6. 16 januari – Jezus voor Pilatus (18:28-19:16)
 7. 6 februari – Jezus’ kruisiging (19:16-28)
 8. 27 februari – Jezus’ sterven en begrafenis (19:28-40)
 9. 19 maart– Jezus’ opstanding en verschijning aan Maria (20:1-18)
 10. 9 april – Jezus’ verschijning aan de discipelen (20:19-31)
 11. 30 april – de verschijning aan het meer (21:1-14)
 12. 28 mei – Petrus gerehabiliteerd (21:15-25)

AANVANG samenkomst: 20.00 uur

PLAATS: 
De studies worden gegeven in de winkel van
Doorduyn Senioren Mode
Overtocht 23
2411 BS Bodegraven (zie KAARTJE)

Iedereen is VAN HARTE WELKOM!

Delen: