GoedBericht.nl logo
English Blog

16 april – Den Haag

Geplaatst door Andre Piet

livestream

THEMA: één staat tot vier

Jezus werd gekruisigd “en met Hem twee anderen aan weerzijden en in het midden Jezus”. Jazeker, Jezus bevond zich tussen vier andere gekruisigden. Jezus’ kleed werd vervolgens verloot onder vier Romeinse soldaten. En er stonden vier vrouwen bij het kruis toen Jezus de zorg voor zijn moeder Maria overdroeg  aan een discipel wiens identiteit verborgen wordt gehouden. Vanwaar die telkens terugkerende vier? En waar staat dat ene kruis of dat ene kleed voor? En waar verwijst die ene geheimzinnige discipel naar? Dat moet wel betekenis hebben…!

Gemeente ‘de Heere zal voorzien‘ in Den Haag.

AANVANG samenkomst: 10.00 uur

PLAATS:
Kerketuinenweg 10,
2544 CW Den Haag

agenda 2023

  • 19 februari
  • 16 april
  • 16 juli
  • 23 juli
  • 17 september
  • 19 november

Iedereen is VAN HARTE WELKOM!

Delen: