GoedBericht.nl logo
English Blog

13 november – Benthuizen

Geplaatst door Andre Piet

livestream

THEMA: de zoon van de hoveling

Na het verblijf van twee dagen in Samaria komt Jezus opnieuw in Kana, waar Hij eerder water in wijn had veranderd. Een koninklijke beambte uit Kapernaüm komt bij Hem om te vragen of Hij wil komen om zijn zoon te genezen, aangezien deze op sterven lag. Maar Jezus zei tegen hem: ga heen, uw zoon leeft! De man geloofde en toen hij terugging kreeg hij van zijn personeel te horen dat zijn zoon genezen was, precies op het uur dat Jezus het commando gaf! Ook dit tweede teken in Kana heeft een diepe profetische betekenis.
Johannes 5:43-54.

AANVANG samenkomsten: 10.30 uur

PLAATS
De Tas Dorpshuis
De Dam 3,
2731 CE Benthuizen

Deze GoedBericht-bijeenkomsten vinden in principe plaats op de tweede en laatste zondag van de maand.

agenda 2022

  • 13 en 27 november
  • 11 en 25 december
Delen: