GoedBericht.nl logo
English Blog

12 maart – Benthuizen

Geplaatst door Andre Piet

livestream

AANVANG samenkomsten: 10.30 uur

THEMA: een sabbatsreis

In het begin van Handelingen 1 vragen de discipelen aan Jezus: “herstelt U in deze tijd het Koninkrijk voor Israël?” De Heer geeft als antwoord dat het op dat moment niet aan hen was de tijden en gelegenheden te weten. Zij zouden eerst gaan getuigen aan Israël.
Gedurende het boek Handelingen verdwijnen de Twaalf en Israël steeds meer naar de achtergrond en komt Paulus, de apostel van de natiën, steeds meer op de voorgrond. Israël zou niet geloven en zou ook de opgewekte Christus verwerpen. Het Koninkrijk zou niet worden geopenbaard en de redding werd naar de natiën gezonden. Het zal pas in de toekomst zijn dat het Koninkrijk hersteld zal worden voor Israël.

Hoewel de Heer die vraag in Handelingen 1 niet letterlijk beantwoord, vinden we ook in dat hoofdstuk al een verborgen aanwijzing. Na de hemelvaart van Jezus vanaf de Olijfberg keren de discipelen terug naar Jeruzalem, een sabbatsreis daarvandaan. Een sabbatsreis bedraagt een afstand van 2000 ellen. Een verborgen verwijzing naar de tijd die zou verstrijken vanaf de hemelvaart tot de vestiging van de troon van de Messias in ‘de stad van de grote Koning’.

SPREKER: Gerard Oudijn

PLAATS
De Tas Dorpshuis
De Dam 3,
2731 CE Benthuizen

Deze GoedBericht-bijeenkomsten vinden in principe plaats op de tweede en laatste zondag van de maand.

agenda 2023

 • 8 en 29 januari
 • 12 en 26 februari
 • 12 en 26 maart
 • 9 en 30 april
 • 14 en 28 mei
 • 11 en 25 juni
 • 9 en 30 juli
 • 13 en 27 augustus
 • 10 en 24 september
 • 8  en 29 oktober
 • 12 en 26 november
 • 10 en 31 december
Delen: