GoedBericht.nl logo
English Blog

11 april Benthuizen

Geplaatst door Andre Piet

Inschrijven is niet meer mogelijk – de zaal is ‘vol’. We hopen de samenkomst via de livestream uit te zenden:

THEMA: het lege graf & de getuigen

Het geschiedkundige feit van de opstanding van Jezus Christus is de basis van het ‘Nieuwe Testament’. Alles wat daarin staat geschreven, staat of valt met het echt gebeurd zijn (dus de historiciteit) van de opwekking uit de doden van Jezus Christus. Het graf waarin hij lag, was leeg. Daar was vriend en vijand het over eens. Maar wat is de verklaring van dat feit?

Daar is de beschuldiging van de Joodse Raad dat Jezus’ volgelingen diens lichaam zouden hebben gestolen. Daar staat tegenover het unanieme getuigenis van de velen die Jezus Christus na zijn begrafenis, in levende lijve zeggen te hebben gezien. Al deze getuigen waren bereid voor hun claim zelfs de marteldood te sterven en velen van hebben dat ook daadwerkelijk gedaan. Met onverdachte getuigen onder hen, zoals aartsvijand Saulus van Tarsus…

AANVANG samenkomsten: 10.30 uur

PLAATS
De Tas Dorpshuis
De Dam 3,
2731 CE Benthuizen
website

Deze GoedBericht-bijeenkomsten vinden in principe plaats op de tweede en laatste zondag van de maand.

agenda 2021

 • 10 januari
 • 31 januari
 • 14 februari
 • 28 februari
 • 14 maart
 • 28 maart
 • 11 april
 • 25 april
 • 9 mei
 • 30 mei
 • 13 juni
 • 27 juni
 • 11 juli
 • 25 juli
 • 8 augustus
 • 29 augustus
 • 12 september
 • 26 september
 • 10 oktober
 • 31 oktober
 • 14 november
 • 28 november
 • 12 december
 • 26 december
Delen: