GoedBericht.nl logo
English Blog

10 september – Nunspeet (besloten)

Geplaatst door Andre Piet

livestream

Tijdens een (uiteraard besloten) 40 jarig huwelijksjubileum mag ik spreken over het thema:

VEERTIG JAREN…

Het getal veertig speelt in de Bijbel een zeer grote rol. Vooral als verwijzing naar termijnen van dagen, jaren, deccennia en eeuwen. Veertig (weken) representeert de termijn van de menselijke zwangerschap. Het leven begint bij de veertig. Toen de ark op de Ararat vaste grond had gevonden verstreken veertig dagen waarna Noach het venster opende. Dit loopt volmaakt parallel met Christus die veertig dagen na zijn opstanding uit beeld verdween. Nog een voorbeeld: Mozes’ leven is onderverdeeld in drie keer veertig jaar waarna Jozua het volk in het beloofde land brengt. Analoog hieraan is de menselijke geschiedenis tot aan het Messiaanse rijk onderverdeeld in drie keer veertig cycli van sabbatsjaren (40 x 50 = 2000 jaar). Enzovoort…

tijdstip: rond 16.30 uur

Delen: