GoedBericht.nl logo
English Blog

benieuwd…?

U bent via een advertentie in de krant op deze pagina terecht gekomen? Benieuwd wellicht naar een solide en goed bericht? Op zoek naar werkelijke antwoorden op de grote vragen die een mens zich kan stellen? Dat is mooi, want dat is precies wat we heel graag met u willen delen!

 

De website GoedBericht.nl wil u wijzen op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. En op Jezus Christus die de Redder van de wereld is. Jazeker, van alle mensen. Omdat GOD nooit laat varen “de werken van zijn handen”!

Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht.nl wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.


Wilt u de brochure ‘de gelukkige God’ gratis bestellen, downloaden of online lezen,
klik op de onderstaande afbeelding.


Redder van allen – allen gered?

De Schrift (en meer in het bijzonder de apostel Paulus), leert nadrukkelijk dat God de Redder is van alle mensen. Dat is geen aanbod maar een mededeling, een bericht. Het is het goede bericht dat de doodsteek is voor elke religie, inclusief de ‘christelijke’ variant daarvan. Want GOD verzekert elk mensenkind, zonder enige tegenprestatie, het nieuwe leven te geven dat Hij aan het licht bracht door de opstanding van Zijn Zoon. Of men dat nu gelooft of niet. Dat is een kei van een Bijbelse waarheid, waaraan juist orthodoxe godsdienstigheid zich altijd weer pijnlijk stoot.

Een andere, evenzeer Bijbelse waarheid is dat een mens uitsluitend gered wordt door “het aanroepen van de Naam van de Heer”. Een andere weg is er domweg niet. Wie deze Naam niet aanroept is niet gered. “Wie de Zoon heeft, heeft het leven, wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet”. Het is zwart of wit. Is dat in strijd met de eerder genoemde waarheid dat Hij de Redder is van alle mensen? Zeker niet! Maar helaas wordt de waarheid aangaande de “Redder van alle mensen” vaak verward met de leugen dat alle mensen reeds gered zouden zijn.

Een mens wordt gered door geloof. Geloof is het kanaal of het middel waardoor GOD redt.

Want in genade zijn jullie geredden, door geloof en dat niet vanuit jullie zelf: Gods naderingsgeschenk is het, niet vanuit werken, opdat niemand zich zou beroemen. (Efeze 2:8,9)

Paulus schrijft in Romeinen 10:

… indien je met je mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met je hart gelooft, dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zul je gered worden…. (10:9)

En even verder:

Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer van allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen. (10:12)

Let wel: Jezus Christus is de Heer van allen. Dus niet: Jezus Christus wil jouw Heer worden… Nee, Hij is het! Jij bent zijn eigendom. Dat is de ene helft van de waarheid. De andere helft is: “Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen”. Ongeacht welke rijkdommen God ook weggeeft, ze komen tot ons door geloof en door het aanroepen van de Naam van de Heer. “Want” vervolgt Paulus, “al wie de naam van de Heer aanroept, zal gered worden”.
Een andere route is er nooit gewéést en het zál er ook nooit zijn. God is de Redder van alle mensen, juist omdat alle mensen (uiteindelijk) zijn Naam zullen aanroepen. GOD heeft dit zelfs gezworen (Jes.45:23) en vandaar dat Paulus schrijft in Filippi 2:10,11:

… opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong (niet: lip…) zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!


Onderstaande lectuur kunt u GRATIS bestellen door op de afbeelding te klikken
en daarbij tevens kennis nemen van het hele assortiment van evangelieomniet.nl 

Delen: