GoedBericht.nl logo
English Blog

17 Nisan en de Ararat

17-04-2014 - Geplaatst door Andre Piet

Sinds de uittocht uit Egypte kent Israël twee kalenders. In Exodus 12:2 lezen we dat de maand van Pascha (Nisan/ Aviv) voor Israël voortaan de eerste maand van het jaar zou zijn. Bij deze gelegenheid ontstond dus een kalender met een nieuwe telling van maanden, naast de oude kalender met de oorspronkelijke telling. En zo kan het gebeuren dat Israël (tot op vandaag) op de eerste dag van de zevende maand (Tisri) nieuwjaarsdag viert. De zevende maand was namelijk tot op de uittocht uit Egypte, de eerste maand van het jaar.

In Genesis 8:4 lezen we (SV):

En de ark rustte in de zevende maand, op den zeventienden dag der maand, op de bergen van Ararat.

De zevende maand in de dagen van Noach, komt overeen met de maand Nisan. Vandaag (17 april 2014) is het op de Hebreeuwse kalender 17 Nisan en dus de verjaardag van de stranding van de ark op Ararat. Maar dat niet alleen. Het is ook drie dagen na de veertiende Nisan, d.w.z. drie dagen na het slachten van het Pascha. De zeventiende Nisan is de datum van de opstanding van Christus!

De stranding van de ark op Ararat is een type van de opstanding van Christus. De doodswateren hadden weliswaar nog steeds de overhand en het droge was nog niet zichtbaar. Maar het tij was nu definitief gekeerd. Dat is waar de naam Ararat ook naar verwijst: de vloek is omgekeerd (‘arar’ is het Hebreeuwse woord voor vloek).

Zo is het sinds Christus’ opstanding. De dood heerst nog steeds op aarde en oppervlakkig gezien is er niets in deze wereld veranderd. Maar… verborgen voor het oog is de vaste grond gevonden… de vloek is omgekeerd… op de zeventiende Nisan. In Christus (de ark) is er sinds die datum rust en vrede. Voor heel de mensheid zal de vloek van zonde en dood worden omgekeerd in rechtvaardiging en Leven (Rom.5:18; 3:23,24; 1Kor.15:22)!

Delen: