GoedBericht.nl logo
English Blog

11 september

15-09-2001 - Geplaatst door Andre Piet

Niemand van ons kan zich op dit moment ook maar bij benadering voorstellen wat de impact zal zijn van de de verschrikkelijke aanslagen die de VS op dinsdag 11 september jl. hebben getroffen. Terwijl de rook nog maar nauwelijks is opgetrokken en talloos veel Amerikanen in rouw gedompeld zijn, is de wereld volgens experts in een geheel nieuwe fase terecht gekomen. Hoe de wereld er vanaf nu, in economisch, politiek en militair opzicht zal gaan uitzien, is nog volstrekt onduidelijk maar dat we een mijlpaal passeren, lijkt onmiskenbaar.

Voor antwoorden op de vraag naar de impact van de aanslagen in Amerika is het nog te vroeg. Waarom vooruitlopen op zaken die bij nader inzien toch anders blijken te zijn dan we aanvankelijk vermoedden? Laat ik mij beperken tot een paar voorzichtige overwegingen. Overwegingen die onwillekeurig opkomen wanneer men overtuigd is dat

  • “het profetisch woord zeer vast is”; 2Petrus 1:19
  • de Schriften onmiskenbaar spreken van een centrale rol voor het Midden-Oosten in het eindtijd-scenario;
  • de “twee dagen” (van 2x duizend jaren) waarna de Messias zou terugkeren binnen een aantal decennia ten einde zijn.

Overweging nr.1
Een groot deel van de wereldproblematiek van dit moment is terug te voeren tot een kleine Joodse staat dat zich het vege lijf moet zien te redden temidden van honderden miljoenen moslims die haar het licht in de ogen niet gunnen.

“Te dien dage zal ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen zullen zich deerlijk verwonden”. Zacharia 12:3

Overweging nr.2
De Bijbel spreekt over de stad Babel als het wereld handelscentrum (what’s in a name?) van de eindtijd. Niet New York maar Babel zal de economische hoofstad worden, niet slechts van de regio maar zelfs van de wereld. Hoe zal het het huidige Irak vergaan wanneer de VS tot militaire actie zullen overgaan? Zacharia 5:5-11; Openbaring 17,18

Overweging nr.3
Hoewel momenteel wereldmacht nummer 1, spelen de VS van Amerika als zodanig geen rol in de profetieën omtrent de eindtijd. Waarom is dat? Zal zij als macht worden uitgeschakeld? Kiezen zij voor een isolationistische opstelling? Of worden de VS, tezamen met Europa, in de Bijbel gezien als één machtig Westers blok?

In Daniël 7:7 is sprake van een vierde dier met ijzeren tanden (!!) dat verschilde van de “vorige” dieren. In het Hebreeuws staat hier ‘qdm‘ dat eigenlijk ‘oosten’ betekent. In dat geval is het vierde dier een Westerse alliantie (inclusief de VS?) van tien leiders.

Overweging nr.4
Zal het conflict in het Midden-Oosten zozeer gaan escaleren dat alle partijen wel genoodzaakt zullen worden (to be or not to be) om tot een vredesregeling te komen? Maar let op: alvorens de werkelijke Vredevorst zal verschijnen, zal de wereld eerst kennismaken met een pseudo-messias die deze vrede in het Midden-Oosten ongetwijfeld zal uitleggen als vervulling van de Bijbelse profetieën.

Overweging nr.5
Als nooit tevoren is de vrije westerse wereld aangevallen in haar gevoel van veiligheid. Maar hoelang is de westerse wereld nog vrij? We moeten er rekening mee houden dat het grote goed van privacy meer en meer tot het verleden zou kunnen gaan behoren. De capaciteit van inlichtingendiensten zullen (extreem) worden opgevoerd, algehele electronische controle lijkt onafwendbaar en biometrie en andere technieken zullen niet lang meer op zich laten wachten.
Big Brother is watching us‘. Het schrikbeeld van Openbaring 13, een maatschappij waarin slechts mensen met een teken op het voorhoofd of de rechterhand deel kunnen nemen aan de economie, komt héél dichtbij…

Delen: