GoedBericht.nl logo

Filippi 4:2 – de neuzen in één richting

21-06-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Euodia roep ik op en Syntyche roep ik het, hetzelfde gezind te zijn in de Heer. Ja, ik vraag ook jou, ware jukgenoot, wees deze [vrouwen] behulpzaam die in het goede bericht samen streden met mij…

Het is opmerkelijk dat Paulus in een algemene brief aan een ekklesia, beide dames bij name noemt. Ze streden samen met hem in het goede bericht. Hebben ze misschien hun huizen opengesteld? In elk geval betekenden ze veel voor Paulus’ arbeid. Ze streden samen met hem, waarin besloten ligt dat ze samen met hem ook tegenstand hebben meegemaakt.

Gewoonlijk denkt men dat de beide zusters in onmin met elkaar leefden. Dat kan, maar het hoeft niet. Het kan ook zijn dat de beide dames hebben gebotst met Paulus’ medewerker Epafroditus (2:25). Misschien vonden de vrouwen dat ze onvoldoende support van hem kregen. En dat Paulus Epafroditus daarom vraagt hen behulpzaam te zijn.

Hoe het ook zij: tegenstand hoort bij het goede bericht. Maar het is doodzonde als medestrijders elkaar gaan bestrijden. B.v. vanwege botsende karakters. Het is onnodige verspilling van energie. De neuzen zouden in één richting staan. We zijn immers eigendom van één Heer en dus gaat het alleen om Hem.

Delen: