English blog

1Korinthe 15:46 – eerst het zielse…

05-08-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Maar niet het geestelijke [komt] eerst, maar het zielse, vervolgens het geestelijke.

In deze verzen zet Paulus Adam tegenover Christus. Adam kwam uit de aarde voort. Dat betekent zijn naam ook (aarde = adamah). De tweede mens komt uit de hemel. Adam was “een levende ziel“. “De laatste Adam” daarentegen is een “levendmakende geest“. Adam is een type van de komende. Hij werd geschapen naar Gods Beeld, dat is de opgewekte Christus (2Kor.4:4).

Het zielse (>psyche) staat model voor vergankelijkheid en zwakheid. Het geestelijke (>pneuma) daarentegen staat model voor onvergankelijkheid en kracht (:43). Toen God Adam formeerde als “levende ziel” schiep Hij uitdrukkelijk geen definitieve versie. Adam was een “eerste”. Geschapen met het oog op “de tweede mens” oftewel “de laatste Adam”. Het feit dat Adam van de verboden vrucht at en de dood daarmee de mensenwereld binnenkwam, was dus geen bedrijfsongeval. Integendeel, het hoorde bij het design.

De volgorde is essentieel. Eerst de creatie van het zielse: het vergankelijke en het zwakke. Het dient als opstap naar het geestelijke: onvergankelijkheid en kracht. Want dat blijft. Er bestaat geen tweede zonder eerste. Geen climax zonder voorspel. Geen kind zonder moeder. God neemt het eerste weg, om het tweede (definitief) te stellen.

Delen: