English blog

18. Hebreeën 1:10 – in den beginne de aarde gegrondvest

Zie dit artikel:

een vreemd citaat in Hebreeën 1

Delen: