GoedBericht.nl logo

14. Hoe zit het met de verschijning van Mozes en Elia op de berg der verheerlijking?

Jezus noemt het tafereel na afloop een “gezicht” (17:9). Het is hetzelfde woord (Gr. horama) als wat in Hand.10:17 gebruikt wordt voor het visioen dat Petrus kreeg toen hij op het dak in gebed was.

We zouden ons realiseren dat wanneer Mozes en Elia reeds verheerlijkt in de hemel zouden zijn, dat Christus dan geen Eersteling is en evenmin als Enige momenteel onsterfelijkheid bezit (1Korinthe 15:23; 1Timotheüs 6:16).

Delen: