Creation Revealed In Six Days
The evidence of Scripture confirmed
by Archaeology

By
Air Commodore
P.J. Wiseman, C.B.E.

Original copyright 1948,1949,1958, Marshall, Morgan & Scott, Ltd.
This book is now out of print.

Chapter 1 - The Problem Stated
Chapter 2 - Why This Unusual Structure?
Chapter 3 - Current Theories and the Fourth Commandment
Chapter 4 - Towards a Solution
Chapter 5 - The Colophon
Chapter 6 - The Bible and Babylonian Creation Tablets
Chapter 7 - The Testimony of Archaeology
Chapter 8 - Evidences of Antiquity
Chapter 9 - Creation in Genesis - Gradual or Instantaneous?
Chapter 10 - Science and the Narrative of Creation
Chapter 11 - Translation and Commentary
Chapter 12 - Conclusion and Appenices

Wie was P.J. Wiseman?
Percy J.Wiseman (1888-1948) was air commodore (een rang tussen kolonel en generaal majoor) in de Britse Royal Air Force, met belangstelling voor de geschiedenis van het Midden-Oosten. Deze belangstelling deelde hij met vele Britten. Hij was in de gelegenheid om tussen de twee wereldoorlogen in Mesopotamië aanwezig te zijn bij archeologisch onderzoek en heeft daaraan ook zelf - als amateur-archeoloog - deelgenomen. Hij heeft dus met zijn neus op het eigenlijke opgraaf- en interpretatiewerk gezeten. Hij schreef in 1936 een boek over zijn bevindingen: "New discoveries in Babylonia about Genesis". Wiseman had geen academische opleiding en/of titel en heeft geen peer-reviewed artikelen geschreven in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften. Voor velen is dat voldoende: Wiseman kan afgeserveerd worden, zijn opvattingen behoeven niet beoordeeld te worden. Zo eenvoudig is dat echter niet, want zijn zoon Donald J. Wiseman, professor in de Assyriologie aan de Universiteit van Londen heeft zijn vaders werk opnieuw uitgegeven, met zijn volle instemming. Een Nederlandse vertaling, "Ontdekkingen over Genesis", verscheen in 1960 bij Jan Haan, Groningen (zie tekst op de website van De Oude Wereld). Donald Wiseman heeft in Irak en Turkije gewerkt met o.a. Sir Leonard Woolley, en heeft diverse eredoctoraten op zijn vakgebied. We kunnen Wiseman dus niet achteloos terzijde schuiven. In 1985 publiceerde Donald Wiseman een bijgewerkte versie onder de naam. "Ancient records and the structure of Genesis".


Prof.Donald Wiseman

bron: Rinus Kiel

Links waarin deze visie op Genesis aan de orde komt:

http://www.answersingenesis.org/docs/188.asp
http://www.christianity.co.nz/science7.htm
http://www.christianity.co.nz/science7.htm
http://www.grisda.org/origins/21005.htm
http://www.blueletterbible.org/faq/don_stewart/stewart.cfm?ID=656
http://graceandknowledge.faithweb.com/slross.html
toledoth