GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

indien wij verloochenen…

15-10-2020 - Geplaatst door Andre Piet
update van een blog uit 2012

Zou de Heer ons kunnen verloochenen? Hoe dan wel? Zou onze ontrouw zijn trouw teniet kunnen doen?

11 Het woord is betrouwbaar.
Want INDIEN wij samen met Hem stierven,
zullen wij ook samen met Hem leven.
12 INDIEN wij verduren,
zullen wij ook samen met Hem koning zijn.
INDIEN wij zullen verloochenen,
zal Hij ook ons verloochenen.
13 INDIEN wij ontrouw zijn,
hij blijft getrouw,
want zichzelf verloochenen kan Hij niet.
2Timotheüs 2:11-13

Vier keer “indien” in de bovenstaande passage, waarbij de derde verklaring (vetgedrukt) gemakkelijk als dissonant kan klinken. De voorgaande twee verklaringen zijn rijk aan beloften en hetzelfde kan gezegd worden van de laatste opmerking. Maar wat doet de derde opmerking daar dan tussen? Onze verloochening wordt beantwoord met zijn verloochening terwijl onze ontrouw wordt beantwoord met zijn trouw? Wordt de waarschuwing dan direct weer opgeheven de belofte?

In welke zin zal de Heer ons verloochenen? Zou Hij degenen die zijn eigendom zijn, dan ooit kunnen ontkennen? Zou dat geen ontrouw van zijn kant zijn! Inderdaad, dat is uitgesloten. Onze ontrouw doet zijn trouw niet teniet (Rom.3:3,4). Nee, wat de Heer van ons zal verloochenen, is onze verloochening. Twee keer negatief is positief! De Heer zal weigeren te rekenen (>loochenen) met wat wij Hem tekort hebben gedaan. Als hout, hooi en stro zal dat bij de bema (=het erepodium; 2Kor.5:10) in rook opgaan (Kor.3:12-15). Het telt niet mee. Hij kent het niet. Zoals Hij Petrus herstelde na diens verloochening: alsof de verloochening nooit gebeurd was. Zo verloochent de Heer onze verloochening! Want…

… indien wij ontrouw zijn,
Hij blijft getrouw,
want Zichzelf verloochenen kan Hij niet.

Alleen zó vormt het ‘verloochenen’ géén dissonant met de rest van 2Timotheüs 2:11-13 en het overige onderwijs van Paulus. Integendeel, het harmonieert er volledig mee!

Delen: