English blog

holle aarde?

19-06-2005 - Geplaatst door Andre Piet

Elders op deze site (het forum) is gewezen op een radio-interview met Ab Klein Haneveld die deze week laconiek voor de VPRO-microfoon verdedigde dat wij mensen niet aan de buitenkant maar aan de binnenkant van de aarde leven. Het heelal bevindt zich z.i. binnen de omtrek van de globe. Een binnenste-buiten gekeerd heelal dus. De min of meer wetenschappelijke kant van de zaak, wil ik hier laten voor wat ze is. Ik vraag slechts aandacht voor de drie Bijbelse argumenten die Klein Haneveld in het interview noemt:
1. Als iets uit de hemel valt komt het per definitie op de aarde terecht;
2. Wanneer we naar boven (God) wijzen, wijzen we altijd naar dezelfde plaats. Het cemtrum namelijk;
3. De Schrift spreekt over de volheid der aarde – hetgeen veronderstelt dat de aarde hol is.

Hier in het kort mijn reactie.
1. De Schrift spreekt de taal van alledag. Voor áárdbewoners gaat alles wat vanuit de hemel neerdaalt, inderdaad richting aarde. De hemel is al wat boven ons is. Het Griekse woord voor hemel (ouranos) is van dat idee zelfs direct afgeleid;
2. ‘Boven’ is niet persé een ruimtelijk gegeven. Als ik het heb over de baas boven me, dan denk ik niet aan iemand die op een hogere etage van het gebouw werkt o.i.d.;
3. Een plat vlak (b.v. een tafel) kan ook gevuld zijn. Van Nederland zeggen velen ook dat het vol is 😉 Maar is Nederland daarom hol? (Vandaar soms: Hol land?)

Met Ab Klein Haneveld deel ik de grote scepsis t.a.v. “de ten onrechte zo genaamde wetenschap”. Maar de Bijbelse onderbouwing van de holle aarde-idee, is beneden de maat. De Bijbel is volstrekt betrouwbaar in alles wat ze ons mededeelt. Ze spreekt daarbij (gelukkig) geen academische taal maar de taal van alledag. Dat is de taal van de waarnemer op aarde. De aarde namelijk die God aan de mensenkinderen gegeven heeft (Ps.115:16). Vanaf de aarde zien we de zon opgaan en ondergaan.

“God noemde het droge aarde”, lezen we in Genesis 1. Dat is Gods down-to-earth definitie van wat de aarde is. Als de Bijbel dan ook zegt dat de aarde vast staat, dan moeten we niet denken aan een hemellichaam dat een vaste positie in de ruimte inneemt en dus niet om de zon zou kunnen draaien. Want de aarde is in het Bijbels spraakgebruik niet eens een hemellichaam. De aarde bevindt zich niet in de hemel maar “onder de hemel”.

Kern van het verhaal is dat de aarde in de Schrift nooit een globe (bol of hol) is, maar het droge waarop we lopen. Tenzij er een aardbeving plaatsvindt, staat deze aarde vast.

Delen: