English blog

een raadselachtige opstanding (2)

08-05-2014 - Geplaatst door Andre Piet

De laatste blog over de moeilijke passage in Matteüs 27:52 en 53 was in mijn beleving wat onbevredigend. Want belangrijke vragen bleven onbeantwoord. B.v. waarom we bij de andere evangelisten niets over de opstanding van deze velen heiligen lezen. Deze gebeurtenissen moeten toch een grote impact gehad hebben? En hoe kan het dat we niets vernemen van de verdere lotgevallen van deze opgestane heiligen? Maar goed, als de bewuste passage het zegt, dan moeten we alle vragen die het oproept maar op de koop toenemen. Want één ding is buiten kijf: “de Schrift kan niet gebroken worden” (Joh.10:35).

In de reacties op de genoemde blog wees iemand mij echter op een alternatieve lezing in de Peshitta en die is m.i. het overwegen meer dan waard. Het komt hier op neer: het opengaan van de graftomben werd veroorzaakt door de rotsen die scheurden. Dat is het logische verband dat de tekst suggereert: “… de rotsen scheurden en de graftomben werden geopend”. Bovendien is het opmerkelijk dat er geen sprake is van een opwekking van heiligen maar van lichamen van heiligen die werden gewekt, d.w.z. de lichamen kwamen overeind en werden bewogen. Veel graftomben werden door de aardbeving geopend en de lichamen kwamen naar buiten. Niet levend maar dood. En na Christus’ opstanding (d.w.z. na de sabbat) werd dit alles gezien door velen die in de heilige stad kwamen.

images_10

Maar staat er dan niet dat deze heiligen zelf de stad binnen gingen? Inderdaad, volgens de meeste handschriften van het NT wel. Maar… bij één groot handschrift-getuige, de Sinaïticus, ontbreken de woorden “zij kwamen in” (zie de grijs gearceerde woorden in de onderstaande interlineair). In de Sinaïticus gaat het niet om de gewekte lichamen die de stad binnengingen, maar dat de gewekte lichamen kenbaar werden aan degenen die in de stad waren. Zij zagen de gescheurde rotsen, de geopende graven en de lichamen die eruit gekomen waren. Een heel ander scenario dus.

In een Nederlandse vertaling van de genoemde Peshitta, een oud Aramese handschrift, kwam ik dit tegen:

images13

Enfin, ik geef deze optie ter nadere overweging mee. Of het een betere lezing is dan wat ik eerder deze week opperde, is aan de lezer ter beoordeling.

image5

Reageer op Facebook

Delen: