English blog

Corona-gekte: reacties

17-03-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Mijn blog gisteren over ‘Corona-gekte in perspectief‘ riep nogal wat reacties op. Zeer divers ook. Op een onderwerp dat momenteel zó leeft en actueel is, verbaast me dat niet. Ik ontving een aantal inhoudelijke vragen maar er kwam ook kritiek en graag wil ik in deze blog daar kort op ingaan, toelichten en nuanceren.

Vreemd (…) dat ik jou wel hoor praten over hoe ernstig en destructief dit zou zijn voor onze economie, maar dat je voorbij lijkt te gaan aan de ernst van dit virus op zich.

Dat klopt, het stuk belicht vooral de ernst van het paniek-‘virus’.

Kijk naar Italië, waar hulpverleners staan voor de keuze: die krijgt wel een behandeling, maar die niet (die laten we sterven).. omdat er al zoveel zieken zijn, en de capaciteit om een ieder zorg te verlenen ontbreekt. Het lijkt mij wijs om dit virus serieus te nemen en er alles aan te doen om te voorkomen dat er situaties ontstaan dat ook de hulpverleners in Nederland zouden moeten beslissen over wie wel en wie niet hulp krijgt. Vind je ook niet?

Sommigen lazen in mijn blog dat ik het Corona-virus zou bagatelliseren. Dat is niet juist: wat ik naar voren bracht is dat momenteel juist de gewone griep wordt gebagatelliseerd. Terwijl het aantal dodelijke slachtoffers dat ‘gewone’ griep jaarlijks opeist tot op dit moment (!) nog vele malen groter is dan dat dat Corona heeft opgeëist. Dat is niet mijn mening, het is een vaststelling die iedereen kan controleren. Over hoe de ziekte zich in de komende maanden zal verspreiden, kan ik geen uitspraken doen. Wie wel trouwens?

Wat zou jij doen anders, als jij hier besluitvorming in zou hebben? Zoiets van: laat dit virus maar op z’n beloop?

Laat ik voorop stellen dat ik degenen die in een positie zijn om hierin knopen door te hakken, niet benijd. Ik bid ze veel wijsheid toe. Ik ben blij dat Nederland niet in een complete lockdown gaat, zoals Italië, Spanje en Frankrijk. Want de ‘oplossing’ die dat biedt, is vrees ik erger dan de kwaal. Mensen mogen daar niet naar buiten of krijgen een zware bekeuring wanneer ze enkel op straat lopen. Dat zijn maatregelen die passen bij totalitaire regimes.

Een ander schreef:

Het eerste deel (van de blog gisteren, AP) is onzin. De griep doet er namelijk 6 maanden over en in die periode maakt zij slachtoffers. Dit virus lijkt zich veel agressiever te gedragen en ook iets dodelijker.

Dat laatste zou kunnen, maar dat heb ik ook niet ontkend. Wat ik deed was het jaarlijkse dodencijfer van griep afzetten tegen het dodencijfer dat Corona tot op dit moment heeft opgeëist. Daar is inderdaad méér over te zeggen, maar de vergelijking zelf lijkt me heel zinvol.

Weer een ander reageerde:

Tot gister zat ik op dezelfde lijn als jouw blog. En nu nog steeds mbt een heleboel zaken. Deze crisis zal zeker worden gebruikt voor verschillende agenda’s. Waar ik wel een kanttekening bij heb, is dat je de situatie als gehyped definieert. Waarschijnlijk gaat 50% van NL dit krijgen binnen nu en 3,5 maand. 5% hiervan zal mogelijk IC nodig hebben (de ouderen en zij met slechte weerstand even voor het gemak). Dat is grofweg 400.000. Zeg dat gemiddeld mensen 1 week op IC liggen, dan zou dit betekenen dat er een capaciteit nodig is van 400.000 / 14 weken = 28.500 bedden en luchtbeademingsapparatuur.
De normale capaciteit is niet meer dan 4.000. Dat zou betekenen dat ongeveer 24.000 mensen bij de normale capaciteit niet geholpen kunnen worden. En dus sterven..per week voor weken achter elkaar (14 wkn * 24000 = 336.000. Dat is als er geen capaciteitsuitbreiding plaatsvind etc etc.

Mocht dit scenario zich het komende half jaar voltrekken (?), dan kunnen we onze borst nat maken… Maar hoe solide zijn de aannames waarop deze berekeningen zijn gebaseerd? Maar mocht het bewaarheid worden, dan zal juist in die omstandigheden blijken van hoe onschatbare waarde, vrede, rust en blijdschap zijn! En waar zouden mensen dat verkrijgen? Vanuit social media? Of uit de nieuwsbulletins van het NOS en de kranten? Of uit een toespraak van minister-president Rutte? Nee, alleen het perspectief van het woord van GOD maakt met reden relaxed en hoopvol. Gebruik je gezonde verstand, denk aan hygiëne, het is allemaal tot je dienst! Maar bovenal: LEEF!!! Kijk naar de vogeltjes die vliegen en fluiten en zich totaal geen zorgen maken! Dat is het zorgeloze leven dat GOD voor ons in petto heeft (Filp.4:5). En mocht het virus je treffen, dan kun je met dat woord óók sterven.

Ik wil graag afsluiten met het volgende berichtje dat ik ontving:

… ik las je blog over corona gekte in perspectief. Amen!! Amen!!! Wat worden mensen angstig gemaakt. En angst is nooit een goede raadgever. Wat een waanzin.
En dan te bedenken dat dit een aanloop is naar de echte weeën die gaan komen. Ik hoop oprecht dat vele nog het goede bericht, het evangelie mogen horen… DAT veranderd alles! Genade, verzoening, vreugde, geweldige beloften voor de komende aeonen (…)  is de werkelijkheid die ” de waanzin van de wereld” tot vreugde, dankbaarheid, verwondering, liefde etc, omzetten.
Laten we dat delen in deze wereld die in het donker rondloopt en de weg niet kent…!

Ik kan hier alleen maar duizendkoppig AMEN! op zeggen. Zegt het voort!

Delen: