English blog | Oude Artikelen

Vragen over “de tweede dood” (1)

12-11-2014 - Geplaatst door Andre Piet

images_22

1. Wat is “de tweede dood”?

Hierover hoeven we niet te fantaseren, omdat de Schrift zelf voorziet in een definitie. In Openbaring 20:14 en 15 lezen we:

En de dood en het dodenrijk werden in het meer van het vuur geworpen. Dat is de tweede dood: het meer van het vuur. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek van het leven, werd hij geworpen in het meer van het vuur.

Deze verzen behoeven geen verklaring – ze zijn de verklaring! “Dát is de tweede dood”! Wanneer we deze beschrijving nemen zoals ze zich aandient, dan betekent dit, dat zij die niet staan geschreven in het boek van het leven, een plotselinge vuurdood zullen sterven. En aangezien zij al eerder dood waren, heet deze dood, “de twééde dood”.

2. Is “de tweede dood” een toestand van pijniging?

Nee, want dood is geen andere vorm van leven, maar het tegenovergestelde en het ontbreken van leven. Doden leven niet voort, maar zijn dood en zich daarom van niets bewust. Wanneer we verstaan wat de Bijbel onder ‘dood’ verstaat, dan weten we ook wat “de twééde dood” is. De doden weten niets (Prediker 9:5,10).

3. Vindt er dan geen pijniging plaats in het meer van het vuur?

Hier moeten we goed onderscheiden. Van Satan, het Beest en de Valse Profeet lezen we dat zij worden geworpen in het meer van het vuur en gepijnigd worden “tot in de aeonen der aeonen” (Openbaring 19:20; 20:10).

Maar… voor dit drietal is het meer van het vuur geen “tweede dood”. Zij zijn sowieso niet dóód, want zij worden gepijnigd. En bovendien is het geen twééde dood omdat ze niet eens een éérste dood zijn gestorven.

Terwijl voor mensen het meer van het vuur, een toestand van dood zal inluiden, zal het duivelse drietal in deze plaats worden gepijnigd. Zij sterven niet omdat het geen ‘gewone’ mensen zijn. Van de Satan, “de oude slang” is dit vanzelfsprekend, maar ook het Beest en de Valse Profeet komen uit de afgrond (Openbaring 13:1,11) en hebben dus geen aardse oorsprong. Openb. 16:13 en 14 vermeldt dat achter deze menselijke manifestaties “geesten van demonen” schuilgaan.

Het woord ‘pijnigen’ doet wellicht denken aan een fysieke gewaarwording, maar dat hoeft niet. Zo wordt het Griekse woord ook gebruikt in Mat.14:24 (teisteren), Mar.6:48 (aftobben) en 2Petr.2:8 (kwellen) waar het evenmin om een lichamelijke pijniging gaat. Het Griekse basanizo (Str. 928) betekent kwellen, fysiek of in de geest. Het satanische drietal dat in het meer van het vuur wordt geworpen, wordt gekweld door hun noodlottig einde.

4. Waar is “het meer van het vuur”?

De uitdrukking “het meer van het vuur” komt 5x voor in de Schrift, alle keren in het boek ‘Openbaring’. Het woord voor “meer” is exact hetzelfde als wat ook gebruikt wordt voor “het meer van Gennesaret” (Lucas 5:1). Een meer is een door land omgeven watervlakte. Let op het bepaalde lidwoord: HET meer van het vuur (en zwavel). Vanuit de Schrift komt daar slechts één meer voor in aanmerking. In het ooit vruchtbare gebied van Sodom en Gomorra deed God het vuur en zwavel regenen, zodat de inwoners een plotselinge vuurdood stierven (Gen. 19:24-28). Dat gebeurde in het gebied van wat (veelzeggend!) de Dode Zee heet. Het is het diepste punt op aarde (ruim 400 meter beneden de zeespiegel) waar tot op dit moment iedere vorm van leven ontbreekt. Tijdens de duizend jaren zal dit meer tot leven komen (Ezech.47) maar zowel voorafgaand (Openb.19:20) als na de duizend jaren (Openb.20:9,10) zal hier wederom vuur en zwavel uit de hemel komen.

deel 2
deel 3
deel 4

Reageer op Facebook

Delen: