English blog | Oude Artikelen

Spreuken 20:12 – oor en oog

28-11-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Het oor dat hoort en het oog dat ziet, JAHWEH heeft beide gemaakt.

Aan de logica van bovenstaande bewering valt weinig af te dingen. Niemand heeft zichzelf gemaakt. Ook het vermogen om te horen en te zien is louter gift. Het is een voorrecht, geen verdienste. Het is de Schepper die ons deze capaciteiten heeft gegeven.

Maar wat fysiek onomstreden is, is geestelijk niet minder waar. Wanneer ik een waarheid mag verstaan, dan is dat omdat JAHWEH mij daarvoor een oor heeft gegeven. En wanneer ik de betekenis van Schriftwoorden mag zien, dan is dat omdat God mijn ogen daarvoor verlicht heeft (Luc.24:31,45).

Van Lydia de purperverkoopster lezen we, dat ze luisterde naar wat Paulus te melden had (Hand.16:14). Waarom? God had haar hart daarvoor geopend. Eigen roem vanwege ons ‘verstaan’ en ‘inzicht’ is volkomen misplaatst. Alle eer is aan Hem die ons daartoe oren en ogen heeft gegeven.

 

Delen: