English blog | Oude Artikelen

Romeinen 5:17 – veel meer!

09-05-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Want indien in de misstap van de één, de dood koning is door de één, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van het geschenk van de rechtvaardigheid ontvangen, koningen zijn in leven, door de één, Jezus Christus.

Vanaf Romeinen 5 vers 12 vergelijkt Paulus Adam met Christus. Via Adam kwam de zonde de mensenwereld binnen en daarmee ook de dood. Heel de mensheid nam Adam daarin mee. Het lot van elk mensenkind is bezegeld in de stamvader. Maar de clou van Romeinen 5 is dat Christus qua effectiviteit niet onderdoet aan Adam. Integendeel. Door één daad van ongehoorzaamheid waren alle mensen gedoemd zondaren en stervelingen te worden. Maar… zo zullen ook door één daad van gehoorzaamheid, alle mensen “rechtvaardiging van leven” ontvangen (5:18). De vergelijking is zo simpel, perfect en krachtig: er is geen ontkomen aan!

Maar dat niet alleen: door één misstap werd de dood koning over alle mensen. Maar “veel méér” is hetgeen door Jezus Christus werkelijkheid wordt. Want allen die “de overvloed van genade en het geschenk van de rechtvaardigheid ontvangen”, zullen “koningen zijn in het Leven”. Wat een contrast: van eerst onderworpen zijn aan de dood naar zelf koningen zijn in het Leven – opstandingsleven!

Delen: