English blog | Oude Artikelen

Romeinen 5:10 – God verzoent vijanden met Zich

29-11-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Want indien wij, vijanden zijnde, verzoend werden met God, door de dood van zijn Zoon…

Wanneer Paulus over “wij vijanden” spreekt, dan dan sluit hij zichzelf daarbij in. Maar… God heeft hem met Zich verzoend. Leest u het goed? Niet God verzoende Zich met Saulus. God was nooit een vijand van Saulus. God had Saulus lief en daarom wilde Hij Saulus met Zich verzoenen.

Saulus verzoende zich ook niet met God. Nee, Saulus werd met God verzoend. Passief – het overkwam hem. De enige voorwaarde voor Saulus om verzoend te worden, was dat hij een vijand moest zijn. Het verzoenen was Gods werk.

Hoe kun je er voor zorgen dat een vijand een vriend wordt? Door je liefde te bewijzen (5:8). Wel, zó verzoent God vijanden met Zich. De wereld bewees door het doden van Gods Zoon haar vijandschap. Maar GOD bewees daardoor juist zijn liefde. Drie dagen later wekte Hij zijn Zoon op, om het Leven dat zijn Zoon aan het licht bracht aan heel dat mensdom te geven. Geen vijandschap is tegen zo’n liefde bestand!

Delen: