English blog | Oude Artikelen

Romeinen 2:4 – wat leidt tot bezinning?

19-03-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Of veracht je de rijkdom van zijn vriendelijkheid, verdraagzaamheid en geduld, niet wetend, dat de vriendelijkheid van God jou tot bezinning leidt?

Toen Jezus een keer aan Petrus vroeg naar diep water te gaan en zijn netten uit te zetten (Luc.5:4), had Petrus daartegen bezwaar gemaakt. Toch deed hij het en wat bleek? De netten zaten overvol van vis! Vrienden in een andere boot moesten helpen maar zelfs beide boten konden de overvloed van vis niet bergen. Toen Petrus dat zag, viel hij voor Jezus neer en zei: “Ga uit van mij, want ik ben een zondig man Heer”. Niet een donderpreek of woorden van veroordeling, maar de vriendelijkheid van GOD bracht Petrus tot bezinning.

Er zijn predikers genoeg die dreigen met ‘hel en verdoemenis’ (wat een leugen is!) en zo hun publiek bekering voorhouden. Vaak met succes. Maar het is angst-gedreven ‘bekering’, geen liefde. Niet gebaseerd op vertrouwen van GOD, maar Hem wantrouwen.

Echte Bijbelse bekering (lett. bezinning) is het resultaat van de rijkdom van GODS vriendelijkheid. Alleen die prediking leidt tot ware bezinning. Laat daarom GODS goede bericht klinken. Dat woord raakt harten en brengt op de knieën.

Delen: