English blog

Romeinen 1:26 – hartstochten van oneer

17-11-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Daarom levert de God hen over tot in hartstochten van oneer. Want hun vrouwen vervangen het natuurlijke gebruik tot wat naast de natuur is.

In het voorgaande vers had Paulus geschreven over een wereld die “de waarheid van de GOD” vervangt in de leugen en de Schepper dient naast het schepsel. De ene GOD wordt vervangen door meerdere goden en de Schepper neemt een plaats in als schepsel. Een god dus met beperkingen. Men zoekt de Schepper aan ‘de verkeerde kant’.

Het logische gevolg van deze desoriëntatie is dat ook de seks haar glorie verliest. Want de Schepper is weliswaar geen man maar wel mannelijk, een Hij. En de schepping is vrouwelijk. Seksuele gemeenschap is een uitbeelding van de Schepper die de schepping liefheeft en door opstanding (erectie) nieuw leven in haar verwekt. Zodat de schepping sindsdien in blijde verwachting is.

Waar de Schepper wordt weggeredeneerd, verdwijnt het zicht op de betekenis van het mannelijke. En dus ook van het vrouwelijke. Onvermijdelijk wordt dan ook de seks ‘plat’. Zonder verheven betekenis. De hartstochten blijven, maar zonder eer. De eer van “het natuurlijke gebruik” verwijst naar de Schepper. Alleen Hij kan de schepping vervullen en inhoud geven.

Delen: