English blog | Oude Artikelen

Psalm 139:8 – als ik mijn ogen sluit

08-01-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Steeg ik ten hemel; U bent daar. Of maakte ik het dodenrijk tot mijn slaapplaats; U bent er…

Psalm 139 is een psalm waarin David getuigt van de GOD die zijn Schepper is. Heel persoonlijk. Deze GOD weet wie ik ben en Hij kent van verre mijn gedachten. Of ik nu zit of opsta, of ga of lig, Hij is vertrouwd met al mijn wegen. Hij omgeeft mij van achteren en van voren.

Er is ook geen plaats waar ik heen kan gaan, zonder dat Hij er is. Toen ik ter wereld kwam, was Hij er. Sterker nog: in de moederschoot heeft Hij mij gevormd. En als ik aan het einde van mijn leven kom, en mijn ogen sluit, ook dan is Hij daar. Geen ontkomen aan.

Men zegt dikwijls dat een mens alleen geboren wordt en ook weer alleen sterft. Maar het is niet waar. Zoals Paulus zei op de Areopagus: “in Hem leven wij en bewegen wij ons…”. GOD bedacht ons en we zijn werk van zijn handen. Het is onmogelijk dat Hij dat in steek zou laten.

Delen: