English blog | Oude Artikelen
Overzicht van Rubrieken
30-09-2016 1Korinthe 15:22 – evenals
29-09-2016 Psalm 49:5 – geheimenissen bij de harp
28-09-2016 Matteüs 5:22 – vuur van de hel?
27-09-2016 Romeinen 3:21 – rechtvaardigheid van God
26-09-2016 Jesaja 40:8 – alle vlees is gras
25-09-2016 2Korinthe 9:8 – overvloedig
24-09-2016 Efeze 5:25 – Christus heeft de ekklesia lief
23-09-2016 Psalm 115:17 – niet de doden loven God
22-09-2016 1Korinthe 15:58 – wórdt standvastig
21-09-2016 Johannes 1:29 – de zonde der wereld
20-09-2016 Psalm 137:9 – verpletteren tegen de rots?
19-09-2016 Openbaring 5:6 – staande als geslacht
18-09-2016 1Korinthe 7:9 – brandbeveiliging
17-09-2016 Johannes 5:8 – sabbatical
16-09-2016 2Korinthe 5:19  – het woord van verzoening
15-09-2016 Romeinen 11:6 – een beetje gratis?
14-09-2016 Hebreeën 11:6 – geloven dat Hij is
13-09-2016 Johannes 5:39 – onderzoekt de Schriften!
12-09-2016 Johannes 4:42 –  Redder der wereld
11-09-2016 Ruth 3:18 – succes verzekerd!
10-09-2016 2Petrus 1:15 – betrouwbaar nalatenschap
09-09-2016 Romeinen 5:20 – waarom de wet?
08-09-2016 1Timotheüs 2:7 – leraar van natiën
07-09-2016 Exodus 28:35 – klinkend goud
06-09-2016 Filippi 4:4  – altijd blij!
05-09-2016 Ruth 1:22  – het begin van de gersteoogst
04-09-2016 Titus 3:2 – bescheiden
03-09-2016 Genesis 15:16 – het vierde geslacht
02-09-2016 Handelingen 20:35 – gelukkiger
01-09-2016 2Korinthe 4:4 – Ikoon van God
31-08-2016 Romeinen 10:3 – onwetend
30-08-2016 1Korinthe 7:14 – geheiligd
29-08-2016 Psalm 23:1 – ik ontbreek niet
28-08-2016 Psalm 2:4 – amusement in de hemel
27-08-2016 Judas:25 – mono theo
26-08-2016 Psalm 30:6 – momentopname
25-08-2016 Filippi 4:7 – vrede van God
24-08-2016 Romeinen 5:1 – vrede met God
23-08-2016 Lucas 1:4 – betrouwbaar!
22-08-2016 Handelingen 17:12 – tot geloof komen?
21-08-2016 Kolosse 3:17 – dankende in alles
20-08-2016 Matteus 25:46 – de eeuw-ige straf?
19-08-2016 Filippi 1:27 – zegt het voort!
18-08-2016 Job 26:13 – de slang, Gods creatie
17-08-2016 Filippi 2:13 – alles zonder morren
16-08-2016 1Timotheüs 1:14 – overweldigende genade
15-08-2016 Efeze 1:12 – tot lof van zijn heerlijkheid!
14-08-2016 Zacharia 14:8 – levende wateren
13-08-2016 Galaten 5:22 – één vrucht
12-08-2016 Marcus 12:32 – de enige God
11-08-2016 Jakobus 1:1 – aan de twaalf stammen
10-08-2016 Titus 2:13 – de gelukkige hoop
09-08-2016 Jesaja 8:17 – verborgen aangezicht
08-08-2016 Psalm 1:3 – alles gelukt
07-08-2016 1Timotheüs 6:13 – allen levendmaakt
06-08-2016 Romeinen 1:27 – verkeerde kant
05-08-2016 2Timotheüs 2:22 – jaag na
04-08-2016 2Timotheüs 2:21 – ga uit!
03-08-2016 Spreuken 15:30 – goed bericht-effect
02-08-2016 Job 9:9 – in de sterren geschreven
01-08-2016 Psalm 94:9 – geen ‘het’ maar Hij
31-07-2016 Kolosse 2:20 – in de wereld?
30-07-2016 Romeinen 3:23,24 – allen!
29-07-2016 Prediker 11:9 – verheug je jongeling!
28-07-2016 Kolosse 1:4,5 – liefde & hoop
27-07-2016 Prediker 3:14 – al wat God doet
26-07-2016 1Korinthe 11:1 – navolger zoals Paulus
25-07-2016 Johannes 9:3 – noodzakelijk kwaad
24-07-2016 2Timotheüs 1:9 – vóór eeuwse tijden
23-07-2016 Efeze 5:33 – ontzagwekkende liefde
22-07-2016 Johannes 1:3 – door Gods woord
21-07-2016 Openbaring 1:10 – tijdreis
20-07-2016 Job 42:2 – Hij vermag alles
19-07-2016 Romeinen 1:16 – beschaamt mij niet
18-07-2016 1Thessalonika 1:10 – evacuatie
16-07-2016 Romeinen 3:3,4 – God gelooft!
15-07-2016 1Timotheüs 2:8 – gebedshouding
15-06-2016 zonder intelligentie
02-06-2016 schrale troost…