English blog | Oude Artikelen
Overzicht van Rubrieken
  02-01-2018 Jesaja 40:29 – kracht en sterkte
  01-01-2018 Lucas 14:28 – verstandig plannen maken
  31-12-2017 Prediker 3:10 – de ervaring die God de mensheid geeft
  30-12-2017 Kolosse 1:5 – liefde om de hoop
  29-12-2017 Galaten 2:8 – één opgewekte Heer
  28-12-2017 Galaten 2:7 – twee evangeliën
  27-12-2017 Johannes 10:10 – leven en overvloed
  26-12-2017 Jesaja 8:17 – verborgen aangezicht
  25-12-2017 Titus 2:11 – alle mensen!
  24-12-2017 2Koningen 11:14 – de koning bij het gezuilte
  23-12-2017 2Koningen 11:12 – de koning leeft!
  22-12-2017 2Koningen 11:4 – zevende jaar, zevende dag
  21-12-2017 2Koningen 11:3 – verborgen in het heiligdom
  20-12-2017 2Koningen 11:2 – de dans ontsprongen
  19-12-2017 2Koningen 11:1 – een afgehouwen tronk
  18-12-2017 1Korinthe 11:26 – de dood van de Héér
  17-12-2017 Johannes 5:44 – eer van mensen
  16-12-2017 Efeze 1:12 – tot lof van zijn heerlijkheid!
  15-12-2017 Job 9:9 – in de sterren geschreven
  14-12-2017 Titus 1:16 – GOD kennen
  13-12-2017 Genesis 38:9 – onanie?
  12-12-2017 Efeze 5:33 – lief vinden of liefhebben?
  11-12-2017 Openbaring 1:10 – tijdreis
  10-12-2017 Matteüs 5:35 – de stad van de grote Koning
  09-12-2017 Galaten 4:9 – Christus, geen religie
  08-12-2017 Spreuken 15:30 – op uw gezondheid!
  07-12-2017 Galaten 2:21 – NIETS van onszelf
  06-12-2017 Efeze 3:20 – uitermate overdadig
  05-12-2017 Romeinen 1:16 – beschaamt mij niet
  04-12-2017 Genesis 26:5 – Abraham en Gods belofte
  03-12-2017 Galaten 4:15 – waar is jullie geluk?
  02-12-2017 2Thessalonika 2:9 – meeslepende leugen
  30-11-2017 Galaten 2:14 – verjoodsen?
  29-11-2017 1Korinthe 15:58 – onverzettelijk
  28-11-2017 Handelingen 5:29 – wie is meerder?
  27-11-2017 Romeinen 6:1 – doorgaan in de zonde?
  26-11-2017 2Timotheüs 1:9 – vóór aeonische tijden
  25-11-2017 Marcus 1:8 – dopen in wat?
  24-11-2017 Jesaja 19:22 – God verbidden?
  23-11-2017 Romeinen 13:4 – de overheid, Gods bediende
  22-11-2017 Numeri 23:19 – nooit spijt
  21-11-2017 Kolosse 1:23 – de hoop van het evangelie
  20-11-2017 Handelingen 20:34 – deze handen…
  19-11-2017 Spreuken 16:33 – getroost in het lot
  18-11-2017 Romeinen 8:9 – bezit en bezit is twee
  17-11-2017 Romeinen 1:26 – hartstochten van oneer
  16-11-2017 Romeinen 1:25 – de waarheid van de God
  15-11-2017 Prediker 1:12 – wie was ‘de Prediker’?
  13-11-2017 Handelingen 28:30 – Paulus in Rome
  12-11-2017 Jesaja 45:23 – God heeft gezworen
  11-11-2017 Romeinen 6:5 – samen één plant geworden
  10-11-2017 Psalm 94:9 – geen ‘het’ maar Hij
  09-11-2017 Romeinen 10:12 – Heer van allen
  08-11-2017 Hebreeën 6:18 – onmogelijk!
  07-11-2017 Openbaring 12:12 – eerst in de hemel
  05-11-2017 Prediker 3:14- al wat God doet
  04-11-2017 Lucas 11:2 – onze Vader…
  03-11-2017 Handelingen 25:11 – doodstraf?
  02-11-2017 Lucas 23:43 – vandaag!
  01-11-2017 Psalm 6:6 – kunnen de doden God loven?
  31-10-2017 Genesis 35:18 – Ben-oni, Benjamin
  30-10-2017 Titus 2:13 – de gelukkige hoop
  29-10-2017 Hebreeën 2:14 – de macht van de dood
  28-10-2017 Kolosse 2:20 – in de wereld?
  27-10-2017 Romeinen 3:30 – dóór geloof
  26-10-2017 Johannes 9:35 – buiten zicht
  25-10-2017 Handelingen 15:12 – wake-up call
  24-10-2017 Handelingen 27:21 – ultimatum verstreken (2)
  23-10-2017 Handelingen 28:27 – ultimatum verstreken
  22-10-2017 Efeze 3:9 – de Schepper van alles!
  21-10-2017 1Korinthe 11:1 – navolger zoals Paulus
  20-10-2017 Romeinen 3:3 – God gelooft!
  19-10-2017 Filippi 4:7 – als in een vesting
  18-10-2017 Romeinen 1:17 – gerechtigheid van God
  17-10-2017 1Korinthe 10:25 – domein van wie?
  16-10-2017 Exodus 29:19 – tot een lieflijke reuk voor JAHWEH
  15-10-2017 Efeze 3:11 – het voornemen der aeonen
  14-10-2017 Richteren 20:16 – wat is zondigen?
  13-10-2017 Handelingen 10:41 – niet aan het hele volk
  12-10-2017 Romeinen 9:20 – boetseersel
  11-10-2017 Romeinen 9:19 – wie heeft zijn bedoeling weerstaan?
  10-10-2017 Openbaring 14:11 – eindeloze pijniging?
  09-10-2017 Romeinen 5:12 – vanwege dit
  08-10-2017 1Korinthe 6:12 – alles geoorloofd
  07-10-2017 Matteüs 11:24 – draaglijker in die dag
  06-10-2017 2Petrus 1:6 – zelfbeheersing
  05-10-2017 Psalm 145:2 – Uw naam loven!
  04-10-2017 Job 38:3 – wedervragen als antwoord
  03-10-2017 Handelingen 26:26 – bekende feiten
  02-10-2017 Leviticus 16:8 – twee bokken
  01-10-2017 Kolosse 3:3 – niet de dingen op aarde
  30-09-2017 3Johannes: 4 – mijn kinderen
  29-09-2017 Johannes 9:3 – waarom blindgeboren?
  28-09-2017 Jesaja 40:31 – opstijgen als arenden
  27-09-2017 Openbaring 1:1 – openbaring van Jezus Christus
  26-09-2017 Marcus 6:4 – een profeet in zijn vaderstad
  25-09-2017 1Korinthe 15:57 – GOD die overwinning geeft
  24-09-2017 1Korinthe 15:56 – de kracht der zonde is…
  23-09-2017 Openbaring 12:9 – duivel, diabolos
  21-09-2017 Handelingen 24:16 – geweten & medeweten
  20-09-2017 Psalm 1:6 – de goddelozen teniet gedaan
  19-09-2017 Romeinen 1:21 – (on)intelligent hart?
  18-09-2017 Romeinen 1:21 – God als GOD
  17-09-2017 1Korinthe 15:46 – eerst het zielse…
  16-09-2017 Genesis 1:24 – naar hun aard
  15-09-2017 Handelingen 17:32 – de absurditeit van de opstanding…
  14-09-2017 Romeinen 8:20 – aan de ijdelheid onderworpen
  12-09-2017 1Thessalonika 5:4 – als een dief in de nacht?
  10-09-2017 Psalm 150:5 – alles wat adem heeft…
  09-09-2017 Daniël 3:17 – Hij is in staat
  08-09-2017 Hebreeën 4:12 – oordeelkundig
  07-09-2017 Hebreeën 4:12 – tot verdeling van ziel en geest
  06-09-2017 Hebreeën 4:12 – levend en effectief
  05-09-2017 1Korinthe 5:2 – opgeblazen en zuurdesem
  04-09-2017 Psalm 145:21 – danken en loven
  03-09-2017 1Korinthe 11:33 – samenkomen om te eten
  02-09-2017 Galaten 6:7 – wat een mens zaait…
  01-09-2017 Romeinen 8:28 – alles werkt mee ten goede
  31-08-2017 Psalm 2:7 – vandaag heb ik je verwekt
  30-08-2017 1Thessalonika 4:13 – niet onwetend laten
  29-08-2017 Johannes 17:3 – de enige waarachtige God
  28-08-2017 Matteüs 16:18 – Petrus en Petra
  27-08-2017 1Korinthe 6:2 – bestemd voor de Troon!
  26-08-2017 Lucas 16:31 – ook indien iemand uit de doden opstaat…
  24-08-2017 Filippi 2:6 – in Gods gedaante
  23-08-2017 Lucas 8:10 – waarom gelijkenissen?
  21-08-2017 Galaten 1:11 – evangeliseren
  20-08-2017 Handelingen 7:56 – staande, ter rechterzijde Gods
  19-08-2017 1Timotheüs 1:15 – om zondaars te redden
  18-08-2017 Exodus 20:11 – in zes dagen…
  17-08-2017 Exodus 20:5 – tot in het vierde geslacht
  16-08-2017 Romeinen 3:2 – de woorden van God toevertrouwd
  14-08-2017 Romeinen 9:33 – de eerste steen gelegd
  13-08-2017 Richteren 11:34 – Jefta’s dochter
  12-08-2017 Romeinen 12:21 – overwin in het goede het kwade
  11-08-2017 Hebreeën 7:3 – lijkend op de Zoon van God
  10-08-2017 Hebreeën 7:4 – een tiende van de buit
  09-08-2017 Hebreeën 7:2 – Melchizedek, koning van Salem
  08-08-2017 Hebreeën 5:11 – veel te zeggen
  07-08-2017 1Korinthe 15:34 – geen kennis van GOD
  06-08-2017 Genesis 17:5 – jouw naam zal zijn Abraham
  05-08-2017 Hebreeën 6:20 – priester in eeuwigheid?
  04-08-2017 Galaten 3:28 – één in Christus Jezus
  03-08-2017 Psalm 96:13 – Hij zal de wereld richten!
  02-08-2017 2Petrus 3:9 – Hij is geduldig
  01-08-2017 Jeremia 31:22 – de man omvangen
  31-07-2017 Leviticus 16:4 – linnen kleding
  29-07-2017 Psalm 145:10 – al uw maaksels zullen U toejuichen!
  28-07-2017 Romeinen 1:1 – afgevaardigd voor het goede bericht!
  27-07-2017 Genesis 24:53 – de bruid versierd
  25-07-2017 2Korinthe 6:14 – een ongelijk juk
  24-07-2017 Hebreeën 10:12 – die zit!
  23-07-2017 Psalm 146:3 – vertrouwt niet op aanzienlijken
  22-07-2017 Kolosse 3:14 – de samenbinding van de volmaaktheid
  21-07-2017 Romeinen 4:3 – hoe God geloof rekent
  20-07-2017 Lucas 18:30 – het aeonische leven
  19-07-2017 Hebreeën 2:16 – ontfermt God zich niet over engelen?
  18-07-2017 Kolosse 2:8 – mee laten slepen door filosofie?
  17-07-2017 Kolosse 3:10 – forever young!
  16-07-2017 Romeinen 8:24 – hoop doet leven!