English blog | Oude Artikelen
Overzicht van Rubrieken
10-03-2017 2Timotheüs 3:16 – door God geblazen
09-03-2017 Psalm 19:15 – hart en mond
08-03-2017 Galaten 1:1 – Paulus, afgevaardigde…
07-03-2017 2Korinthe 12:9 – roemen in zwakheden
06-03-2017 1Thessalonika 4:3 – jullie heiliging
05-03-2017 1Johannes 4:18 – geen vrees
04-03-2017 1Korinthe 15:6 – vijfhonderd broeders tegelijk
03-03-2017 Kolosse 2:7 – vast en bevestigd
02-03-2017 Genesis 40:20 – Farao’s geboortedag
01-03-2017 Spreuken 12:25 – een goed woord
28-02-2017 Romeinen 16:25 – mijn evangelie
27-02-2017 Psalm 146:5 – de God van Jakob
26-02-2017 Filippi 2:10 – in de naam van Jezus
25-02-2017 1Timotheüs 1:18 – de ideale strijd
24-02-2017 Hosea 3:3 – vele dagen
23-02-2017 Romeinen 8:18 – het gewicht van lijden
22-02-2017 Genesis 1:1 – een goed begin!
21-02-2017 Efeze 4:1 – waardevolle wandel
20-02-2017 Numeri 17:8 – de bloeiende staf van Aäron
19-02-2017 Efeze 4:32 – charizomai
18-02-2017 Efeze 3:8 – de allergeringste van alle heiligen
17-02-2017 Efeze 2:12 – zonder hoop en zonder GOD
16-02-2017 Filippi 3:1 – verheug je!
15-02-2017 Handelingen 17:3: ontsluiten en voorzetten
14-02-2017 1Korinthe 14:21 – door lieden van een vreemde taal
13-02-2017 Matteüs 25:1 – dán zal het Koninkrijk…
12-02-2017 1Petrus 1:3 – een levende hoop
11-02-2017 Psalm 77:20 – Uw weg in de zee
10-02-2017 Efeze 4:18 – verduisterd = onwetend
09-02-2017 Efeze 2:8,9 – opdat niemand roeme
08-02-2017 1Samuël 14:29 – verlichte ogen
07-02-2017 Jesaja 41:23 – profetie als Gods keurmerk
06-02-2017 1Thessalonika 5:23 – Gód heiligt
05-02-2017 Genesis 40:12 – verborgenheden in de gevangenis
04-02-2017 Exodus 15:27 – 12 bronnen, 70 bomen
03-02-2017 2Timotheüs 1:10 – die de dood teniet doet
02-02-2017 1Thessalonika 2:13 – geen woord van mensen
01-02-2017 Efeze 5:9 – de vrucht van het licht
31-01-2017 Johannes 3:6 – wat Nicodémus niet wist
30-01-2017 1Timotheüs 2:11 – beslagen bril
29-01-2017 1Thessalonika 2:9 – het goede bericht van de God
28-01-2017 Johannes 1:18 – niemand heeft God gezien
27-01-2017 Johannes 5:44 – eer van mensen
26-01-2017 Romeinen 3:25 – Gods geloof
25-01-2017 Handelingen 4:12 – geen andere naam
24-01-2017 1Korinthe 1:17 – niet gezonden om te dopen
23-01-2017 Genesis 14:18 – Melchizedek
22-01-2017 Galaten 5:19 – werken versus vrucht
21-01-2017 Jesaja 40:23 – de regeerders van de aarde
20-01-2017 Jesaja 66:24 – hel of dal van Hinnom?
19-01-2017 Genesis 47:9 – weinig in getal
18-01-2017 Exodus 34:29 – uitstraling
17-01-2017 1Korinthe 15:8 – laatst van allen
16-01-2017 1Korinthe 15:42 – zaaien in vergankelijkheid…
15-01-2017 1Thessalonika 4:18 – met deze woorden
14-01-2017 Handelingen 17:23 – een onbekende god
13-01-2017 Romeinen 5:8 – GODS liefde bewezen
12-01-2017 Johannes 11:11 – de doden slapen
11-01-2017 Job 2:10 – het kwade van God?
10-01-2017 Prediker 7:2 – beter in een huis van rouw
09-01-2017 Prediker 3:2 – alles op zijn tijd
08-01-2017 Psalm 139:8 – als ik mijn ogen sluit
07-01-2017 Openbaring 20:11 – een grote witte troon
06-01-2017 Johannes 6:66 – niet populair
05-01-2017 Kolosse 3:19 – de vrouw liefhebbend
04-01-2017 Psalm 56:9 – tranen in Gods kruik
03-01-2017 Job 31:4 – God telt
02-01-2017 Jesaja 40:29 – kracht en sterkte
01-01-2017 Lucas 14:28: tevoren de kosten berekend
31-12-2016 2Korinthe 12:9 – Mijn genade, is jou genoeg
30-12-2016 Jozua 3:16 – vanaf Adam
29-12-2016 Romeinen 16:27 – de alleen wijze God
28-12-2016 Handelingen 26:16 – een hemelse cursus
27-12-2016 Handelingen 19:41 – volksvergadering
26-12-2016 Jesaja 9:7 – de troon van David
25-12-2016 Johannes 10:22 – het was winter
24-12-2016 Johannes 1:9 – dat ieder mens verlicht
23-12-2016 Romeinen 9:20 – klei in de hand van de pottenbakker
22-12-2016 Psalm 4:9 – ultiem slaapmedicijn
21-12-2016 1Korinthe 9:18 – gratificatie
20-12-2016 1Johannes 5:20 – de Waarachtige en zijn Zoon
19-12-2016 Johannes 3:17 – opdat de wéreld gered zal worden
18-12-2016 Romeinen 8:26 – wat moeten we bidden?
17-12-2016 Spreuken 16:9 – de mens wikt…
16-12-2016 Psalm 136:1 – want zijn goedertierenheid…
15-12-2016 Jesaja 9:6 – de schouder(s) eronder
14-12-2016 Jozua 2:9 – een onbetwiste realiteit
13-12-2016 Marcus 11:22 – hebt geloof van God
12-12-2016 1Korinthe 1:1 – door GODS wil
11-12-2016 Lucas 15:4 – Hij zoekt en vindt!
10-12-2016 Zacharia 14:3 – de God van Israël
09-12-2016 Matteüs 23:39 – niet meer zien, totdat…
08-12-2016 2Korinthe 3:16 – de grote ont-dekking
07-12-2016 Jesaja 43:11 – buiten Mij geen verlosser
06-12-2016 Jesaja 44:28 – God voorspelt niet, Hij voorzegt
05-12-2016 Romeinen 13:1 – onderschikking aan de autoriteiten
04-12-2016 Spreuken 15:15 – altijd feest!
03-12-2016 Exodus 2:10 – uit het water getrokken
02-12-2016 Johannes 1:31 – in water dopende
01-12-2016 Psalm 105:25 – God achter antisemitisme?
30-11-2016 Romeinen 10:9 – opgewekt door God
29-11-2016 Romeinen 5:10 – God verzoent vijanden met Zich
28-11-2016 Spreuken 20:12 – oor en oog
27-11-2016 Hooglied 5:6 – de bruidegom is zoek
26-11-2016 1Korinthe 11:3 – de man als hoofd
25-11-2016 Handelingen 20:9 – Eutychus
24-11-2016 2Korinthe 3:18 – reflectie
23-11-2016 Richteren 14:4 – raadselachtig
22-11-2016 1Timotheüs 2:5 – één God, één middelaar
21-11-2016 Exodus 34:33 – bedekt aangezicht
20-11-2016 Spreuken 16:33 – getroost in het lot
19-11-2016 Psalm 92:1 – een lied voor de sabbat
18-11-2016 Matteüs 17:27 – de eerste vis
17-11-2016 1Korinthe 10:25 – domein van wie?
16-11-2016 Exodus 2:11 – Mozes’ keuze
15-11-2016 Romeinen 10:12 – Heer van allen
14-11-2016 Handelingen 10:41 – niet aan het hele volk
13-11-2016 Romeinen 5:18 – alle mensen!
12-11-2016 2Korinthe 9:7 – blijmoedig geven
11-11-2016 Genesis 26:22 – Rechobot
10-11-2016 Daniël 4:17 – wie heeft de macht?
09-11-2016 Genesis 26:18 – bronnen herontdekken
08-11-2016 Exodus 34:19 – al wat de baarmoeder opent…
07-11-2016 Genesis 32:31 – de zon komt op
06-11-2016 Genesis 28:11 – de zon ondergegaan
05-11-2016 Efeze 3:11 – het voornemen der aeonen
04-11-2016 Matteüs 13:1 – ziende niet zien
03-11-2016 1Korinthe 1:21 – waanwijs
02-11-2016 1Korinthe 2:15 – de geestelijke mens
01-11-2016 Kolosse 4:6 – altijd in genade
31-10-2016 Lucas 19:8 – Zacheüs
30-10-2016 Genesis 21:6 – God doet mij lachen!
29-10-2016 Galaten 3:3 – geest versus vlees
28-10-2016 Romeinen 16:26 – de aeonische God
27-10-2016 1Korinthe 3:20 – redeneringen van de wijzen
26-10-2016 Hebreeën 2:14 – de macht van de dood
25-10-2016 Romeinen 4:17 – vader van vele volken
24-10-2016 Hebreeën 6:18 – onmogelijk voor God
23-10-2016 Kolosse 1:23  – de hoop van het evangelie
22-10-2016 Kolosse 3:13 – genade bewijzen
21-10-2016 1Johannes 3:8 – van begin af aan
20-10-2016 Romeinen 6:11 – opstandingsleven
19-10-2016 Job 38:3 – wedervragen als antwoord
18-10-2016 Efeze 5:14 – goede morgen!
17-10-2016 Leviticus 23:34 – Loofhuttenfeest
16-10-2016 Romeinen 4:5 – God rechtvaardigt de goddeloze
15-10-2016 1Petrus 1:16 – weest heilig?
14-10-2016 Genesis 35:18 – Ben-oni, Benjamin
13-10-2016 Efeze 1:7 – invrijheidstelling
12-10-2016 Hebreeën 9:24 – de hemel ingegaan
10-10-2016 Galaten 4:4 – geboren onder de wet
09-10-2016 1Samuël 5:4 – onthoofd en onthand
08-10-2016 Johannes 1:17 – het eerste teken
07-10-2016 Handelingen 20:4 – waar is nummer één?
06-10-2016 Romeinen 12:6 – wat is charisma?
05-10-2016 Richteren 20:16 – wat is zondigen?
04-10-2016 1Korinthe 15:19: alleen voor dit leven?
03-10-2016 Leviticus 23:24 – dag van de bazuin
02-10-2016 1Korinthe 16:19 – ekklesia aan huis
01-10-2016 Richteren 20:16 – links en rechts