English blog | Oude Artikelen
Overzicht van Rubrieken
11-02-2018 1Thessalonika 5:23 – Gód heiligt
10-02-2018 Efeze 1:17 – in besef van Hem
09-02-2018 Psalm 136:1 – want zijn goedertierenheid…
08-02-2018 Efeze 1:17 – geest van wijsheid en onthulling
07-02-2018 Efeze 1:16 – dankbare gebeden
06-02-2018 Genesis 6:14 – bedekt en beschermd
05-02-2018 Spreuken 12:25 – een goed woord
04-02-2018 Psalm 111:10 – het begin van wijsheid…
03-02-2018 Richteren 16:3 – Simson breekt uit
02-02-2018 Efeze 1:14 – ons lotbezit
01-02-2018 Efeze 1:13 – het goede bericht van jullie redding
31-01-2018 Efeze 1:12 – een eerdere verwachting
30-01-2018 Efeze 1:11 – de raad van zijn wil
29-01-2018 Efeze 1:11 – ook ons lotsdeel
28-01-2018 Efeze 1:10 – het al
27-01-2018 Efeze 1:10 – de volheid van de tijdperken
26-01-2018 1Korinthe 1:17 – niet gezonden om te dopen
25-01-2018 Efeze 1:9 – het geheim van zijn wil
24-01-2018 Efeze 1:8 – in alle wijsheid en verstandigheid
23-01-2018 Efeze 1:8 – doet overvloeien in ons
22-01-2018 1Petrus 1:16 – weest heilig?
21-01-2018 Efeze 1:7 – naar de rijkdom van zijn genade
20-01-2018 Efeze 1:7 – vrijkoping
19-01-2018 Efeze 1:6 – begenadigd in de geliefde
18-01-2018 Efeze 1:6 – tot lof van de heerlijkheid van zijn genade
17-01-2018 Psalm 30:6 – momentopname
16-01-2018 Efeze 1:5 – zoonstelling
15-01-2018 Titus 3:2 – bescheiden
14-01-2018 Efeze 1:4 – uitverkiezing in liefde
13-01-2018 Efeze 1:4 – vóór de nederwerping der wereld
12-01-2018 Matteus 25:46 – de eeuw-ige straf?
11-01-2018 Efeze 1:4 – uitverkiezing
10-01-2018 Efeze 1:3 – te midden van de hemelsen
09-01-2018 Efeze 1:3 – elke geestelijke zegen
08-01-2018 Efeze 1:2 – God, onze Vader
07-01-2018 Efeze 1:2 – genade en vrede!
06-01-2018 Filippi 2:13 – zonder mopperen
05-01-2018 Efeze 1:1 – aan de heiligen
04-01-2018 Efeze 1:1 – afgevaardigde door Góds wil
03-01-2018 Handelingen 13:9 – de naam Paulus
02-01-2018 Jesaja 40:29 – kracht en sterkte
01-01-2018 Lucas 14:28 – verstandig plannen maken
31-12-2017 Prediker 3:10 – de ervaring die God de mensheid geeft
30-12-2017 Kolosse 1:5 – liefde om de hoop
29-12-2017 Galaten 2:8 – één opgewekte Heer
28-12-2017 Galaten 2:7 – twee evangeliën
27-12-2017 Johannes 10:10 – leven en overvloed
26-12-2017 Jesaja 8:17 – verborgen aangezicht
25-12-2017 Titus 2:11 – alle mensen!
24-12-2017 2Koningen 11:14 – de koning bij het gezuilte
23-12-2017 2Koningen 11:12 – de koning leeft!
22-12-2017 2Koningen 11:4 – zevende jaar, zevende dag
21-12-2017 2Koningen 11:3 – verborgen in het heiligdom
20-12-2017 2Koningen 11:2 – de dans ontsprongen
19-12-2017 2Koningen 11:1 – een afgehouwen tronk
18-12-2017 1Korinthe 11:26 – de dood van de Héér
17-12-2017 Johannes 5:44 – eer van mensen
16-12-2017 Efeze 1:12 – tot lof van zijn heerlijkheid!
15-12-2017 Job 9:9 – in de sterren geschreven
14-12-2017 Titus 1:16 – GOD kennen
13-12-2017 Genesis 38:9 – onanie?
12-12-2017 Efeze 5:33 – lief vinden of liefhebben?
11-12-2017 Openbaring 1:10 – tijdreis
10-12-2017 Matteüs 5:35 – de stad van de grote Koning
09-12-2017 Galaten 4:9 – Christus, geen religie
08-12-2017 Spreuken 15:30 – op uw gezondheid!
07-12-2017 Galaten 2:21 – NIETS van onszelf
06-12-2017 Efeze 3:20 – uitermate overdadig
05-12-2017 Romeinen 1:16 – beschaamt mij niet
04-12-2017 Genesis 26:5 – Abraham en Gods belofte
03-12-2017 Galaten 4:15 – waar is jullie geluk?
02-12-2017 2Thessalonika 2:9 – meeslepende leugen
01-12-2017 Openbaring 4:11 – ere wie ere toekomt
30-11-2017 Galaten 2:14 – verjoodsen?
29-11-2017 1Korinthe 15:58 – onverzettelijk
28-11-2017 Handelingen 5:29 – wie is meerder?
27-11-2017 Romeinen 6:1 – doorgaan in de zonde?
26-11-2017 2Timotheüs 1:9 – vóór aeonische tijden
25-11-2017 Marcus 1:8 – dopen in wat?
24-11-2017 Jesaja 19:22 – God verbidden?
23-11-2017 Romeinen 13:4 – de overheid, Gods bediende
22-11-2017 Numeri 23:19 – nooit spijt
21-11-2017 Kolosse 1:23 – de hoop van het evangelie
20-11-2017 Handelingen 20:34 – deze handen…
19-11-2017 Spreuken 16:33 – getroost in het lot
18-11-2017 Romeinen 8:9 – bezit en bezit is twee
17-11-2017 Romeinen 1:26 – hartstochten van oneer
16-11-2017 Romeinen 1:25 – de waarheid van de God
15-11-2017 Prediker 1:12 – wie was ‘de Prediker’?
13-11-2017 Handelingen 28:30 – Paulus in Rome
12-11-2017 Jesaja 45:23 – God heeft gezworen
11-11-2017 Romeinen 6:5 – samen één plant geworden
10-11-2017 Psalm 94:9 – geen ‘het’ maar Hij
09-11-2017 Romeinen 10:12 – Heer van allen
08-11-2017 Hebreeën 6:18 – onmogelijk!
07-11-2017 Openbaring 12:12 – eerst in de hemel
06-11-2017 Efeze 5:14 – goede morgen!
05-11-2017 Prediker 3:14- al wat God doet
04-11-2017 Lucas 11:2 – onze Vader…
03-11-2017 Handelingen 25:11 – doodstraf?
02-11-2017 Lucas 23:43 – vandaag!
01-11-2017 Psalm 6:6 – kunnen de doden God loven?
31-10-2017 Genesis 35:18 – Ben-oni, Benjamin
30-10-2017 Titus 2:13 – de gelukkige hoop
29-10-2017 Hebreeën 2:14 – de macht van de dood
28-10-2017 Kolosse 2:20 – in de wereld?
27-10-2017 Romeinen 3:30 – dóór geloof
26-10-2017 Johannes 9:35 – buiten zicht
25-10-2017 Handelingen 15:12 – wake-up call
24-10-2017 Handelingen 27:21 – ultimatum verstreken (2)
23-10-2017 Handelingen 28:27 – ultimatum verstreken
22-10-2017 Efeze 3:9 – de Schepper van alles!
21-10-2017 1Korinthe 11:1 – navolger zoals Paulus
20-10-2017 Romeinen 3:3 – God gelooft!
19-10-2017 Filippi 4:7 – als in een vesting
18-10-2017 Romeinen 1:17 – gerechtigheid van God
17-10-2017 1Korinthe 10:25 – domein van wie?
16-10-2017 Exodus 29:19 – tot een lieflijke reuk voor JAHWEH
15-10-2017 Efeze 3:11 – het voornemen der aeonen
14-10-2017 Richteren 20:16 – wat is zondigen?
13-10-2017 Handelingen 10:41 – niet aan het hele volk
12-10-2017 Romeinen 9:20 – boetseersel
11-10-2017 Romeinen 9:19 – wie heeft zijn bedoeling weerstaan?
10-10-2017 Openbaring 14:11 – eindeloze pijniging?
09-10-2017 Romeinen 5:12 – vanwege dit
08-10-2017 1Korinthe 6:12 – alles geoorloofd
07-10-2017 Matteüs 11:24 – draaglijker in die dag
06-10-2017 2Petrus 1:6 – zelfbeheersing
05-10-2017 Psalm 145:2 – Uw naam loven!
04-10-2017 Job 38:3 – wedervragen als antwoord
03-10-2017 Handelingen 26:26 – bekende feiten
02-10-2017 Leviticus 16:8 – twee bokken
01-10-2017 Kolosse 3:3 – niet de dingen op aarde
30-09-2017 3Johannes: 4 – mijn kinderen
29-09-2017 Johannes 9:3 – waarom blindgeboren?
28-09-2017 Jesaja 40:31 – opstijgen als arenden
27-09-2017 Openbaring 1:1 – openbaring van Jezus Christus
26-09-2017 Marcus 6:4 – een profeet in zijn vaderstad
25-09-2017 1Korinthe 15:57 – GOD die overwinning geeft
24-09-2017 1Korinthe 15:56 – de kracht der zonde is…
23-09-2017 Openbaring 12:9 – duivel, diabolos
21-09-2017 Handelingen 24:16 – geweten & medeweten
20-09-2017 Psalm 1:6 – de goddelozen teniet gedaan
19-09-2017 Romeinen 1:21 – (on)intelligent hart?
18-09-2017 Romeinen 1:21 – God als GOD
17-09-2017 1Korinthe 15:46 – eerst het zielse…
16-09-2017 Genesis 1:24 – naar hun aard
15-09-2017 Handelingen 17:32 – de absurditeit van de opstanding…
14-09-2017 Romeinen 8:20 – aan de ijdelheid onderworpen
12-09-2017 1Thessalonika 5:4 – als een dief in de nacht?
11-09-2017 Galaten 5:22 – één vrucht
10-09-2017 Psalm 150:5 – alles wat adem heeft…
09-09-2017 Daniël 3:17 – Hij is in staat
08-09-2017 Hebreeën 4:12 – oordeelkundig
07-09-2017 Hebreeën 4:12 – tot verdeling van ziel en geest
06-09-2017 Hebreeën 4:12 – levend en effectief
05-09-2017 1Korinthe 5:2 – opgeblazen en zuurdesem
04-09-2017 Psalm 145:21 – danken en loven
03-09-2017 1Korinthe 11:33 – samenkomen om te eten
02-09-2017 Galaten 6:7 – wat een mens zaait…