English blog | Oude Artikelen
Overzicht van Rubrieken
18-04-2018 Efeze 2:20 – de uiterste hoeksteen
17-04-2018 Efeze 2:20 – het fundament van de apostelen en profeten
16-04-2018 2Korinthe 9:7 – blijmoedig geven
15-04-2018 1Korinthe 1:21 – waanwijs
14-04-2018 Spreuken 17:20 – al is de leugen nog zo snel
13-04-2018 Efeze 2:19 – medeburgers en huisgenoten
12-04-2018 Efeze 2:18 – toegang tot de Vader
11-04-2018 Handelingen 17:3: ontsluiten en voorzetten
10-04-2018 Handelingen 17:23 – een onbekende god
09-04-2018 2Timotheüs 4:13 – Paulus’ bibliotheek
08-04-2018 Efeze 2:17 – Christus evangeliseert
07-04-2018 Efeze 2:16 – vrede en verzoening
06-04-2018 Efeze 2:15 – officiële besluiten
05-04-2018 Efeze 2:15 – de wet van de voorschriften
04-04-2018 Efeze 2:14 – de vijandschap in zijn vlees
03-04-2018 Efeze 2:14 – hij is onze vrede
02-04-2018 2Timotheüs 1:10 – die de dood teniet doet
01-04-2018 Johannes 19:41 – ter plaatse waar hij gekruisigd was
31-03-2018 Efeze 2:13 – het bloed van Christus
30-03-2018 Efeze 2:13 – “in Christus Jezus”
29-03-2018 Efeze 2:12 – zonder God in de wereld
28-03-2018 Efeze 2:12 – vervreemd van Israël
27-03-2018 Efeze 2:12 – naar het vlees buitenstaanders
26-03-2018 Efeze 2:11 – de zogenaamde ‘besnijdenis’
25-03-2018 Filippi 2:12 –  heerlijke fobie en trauma!
24-03-2018 Efeze 2:11 – voorhuid genoemd
23-03-2018 Efeze 2:10 – wandelen in goede werken
22-03-2018 Efeze 2:9 – opdat niemand roeme
21-03-2018 Efeze 2:8 – in genade, dóór geloof
20-03-2018 Efeze 2:7- de komende aeonen
19-03-2018 Efeze 2:6 – duizelingwekkende hoogte!
18-03-2018 Efeze 2:5 – doden en toch levend
17-03-2018 Efeze 2:4 – rijk in ontferming
16-03-2018 Romeinen 5:10 – verzoend worden…
15-03-2018 Efeze 2:3 – ook wij allen
14-03-2018 Efeze 2:2 – hoe schoon is de lucht?
13-03-2018 Efeze 2:2 – de aeon van deze wereld
12-03-2018 Efeze 2:1 – als doden ten opzichte van de zonden
11-03-2018 Efeze 1:23 – alles in allen
10-03-2018 Efeze 1:23 – de ekklesia die Christus aanvult
09-03-2018 Romeinen 4:5 – God rechtvaardigt de goddeloze
08-03-2018 Efeze 1:22 – gegeven aan de ekklesia
07-03-2018 Efeze 1:22 – alles onder zijn voeten
06-03-2018 Efeze 1:21 – boven alle overheid en macht
05-03-2018 Jesaja 40:8 – alle vlees is gras
04-03-2018 Psalm 92:1 – een lied voor de sabbat
03-03-2018 1Korinthe 15:42 – zaaien in vergankelijkheid…
02-03-2018 2Timotheüs 2:21 – ga uit!
01-03-2018 1Timotheüs 4:11 – beveel en leer dit
28-02-2018 Johannes 11:11 – ontslapen en wekken
27-02-2018 Romeinen 9:20 – klei in de hand van de pottenbakker
26-02-2018 Job 31:4 – God telt
25-02-2018 Psalm 4:9 – ultiem slaapmedicijn
24-02-2018 Efeze 1:20 – rechts gezeten
23-02-2018 Kolosse 1:23 – de hoop van het evangelie
22-02-2018 Efeze 1:20 – uit de doden
21-02-2018 Efeze 1:20 – opgewekt en opgestaan
20-02-2018 Psalm 2:4 – amusement in de hemel
19-02-2018 Efeze 5:25 – Christus heeft de ekklesia lief
18-02-2018 Judas:25 – mono theo
17-02-2018 Efeze 1:19 – overtreffend groot!
16-02-2018 Johannes 4:42 –  Redder der wereld
15-02-2018 Efeze 1:18 – verlichte ogen
14-02-2018 2Petrus 1:15 – betrouwbaar nalatenschap
13-02-2018 Psalm 115:17 – niet de doden loven God
12-02-2018 Romeinen 5:20 – waarom de wet?
11-02-2018 1Thessalonika 5:23 – Gód heiligt
10-02-2018 Efeze 1:17 – in besef van Hem
09-02-2018 Psalm 136:1 – want zijn goedertierenheid…
08-02-2018 Efeze 1:17 – geest van wijsheid en onthulling
07-02-2018 Efeze 1:16 – dankbare gebeden
06-02-2018 Genesis 6:14 – bedekt en beschermd
05-02-2018 Spreuken 12:25 – een goed woord
04-02-2018 Psalm 111:10 – het begin van wijsheid…
03-02-2018 Richteren 16:3 – Simson breekt uit
02-02-2018 Efeze 1:14 – ons lotbezit
01-02-2018 Efeze 1:13 – het goede bericht van jullie redding
31-01-2018 Efeze 1:12 – een eerdere verwachting
30-01-2018 Efeze 1:11 – de raad van zijn wil
29-01-2018 Efeze 1:11 – ook ons lotsdeel
28-01-2018 Efeze 1:10 – het al
27-01-2018 Efeze 1:10 – de volheid van de tijdperken
26-01-2018 1Korinthe 1:17 – niet gezonden om te dopen
25-01-2018 Efeze 1:9 – het geheim van zijn wil
24-01-2018 Efeze 1:8 – in alle wijsheid en verstandigheid
23-01-2018 Efeze 1:8 – doet overvloeien in ons
22-01-2018 1Petrus 1:16 – weest heilig?
21-01-2018 Efeze 1:7 – naar de rijkdom van zijn genade
20-01-2018 Efeze 1:7 – vrijkoping
19-01-2018 Efeze 1:6 – begenadigd in de geliefde
18-01-2018 Efeze 1:6 – tot lof van de heerlijkheid van zijn genade
17-01-2018 Psalm 30:6 – momentopname
16-01-2018 Efeze 1:5 – zoonstelling
15-01-2018 Titus 3:2 – bescheiden
14-01-2018 Efeze 1:4 – uitverkiezing in liefde
13-01-2018 Efeze 1:4 – vóór de nederwerping der wereld
12-01-2018 Matteus 25:46 – de eeuw-ige straf?
11-01-2018 Efeze 1:4 – uitverkiezing
10-01-2018 Efeze 1:3 – te midden van de hemelsen
09-01-2018 Efeze 1:3 – elke geestelijke zegen
08-01-2018 Efeze 1:2 – God, onze Vader
07-01-2018 Efeze 1:2 – genade en vrede!
06-01-2018 Filippi 2:13 – zonder mopperen
05-01-2018 Efeze 1:1 – aan de heiligen
04-01-2018 Efeze 1:1 – afgevaardigde door Góds wil
03-01-2018 Handelingen 13:9 – de naam Paulus
02-01-2018 Jesaja 40:29 – kracht en sterkte
01-01-2018 Lucas 14:28 – verstandig plannen maken
31-12-2017 Prediker 3:10 – de ervaring die God de mensheid geeft
30-12-2017 Kolosse 1:5 – liefde om de hoop
29-12-2017 Galaten 2:8 – één opgewekte Heer
28-12-2017 Galaten 2:7 – twee evangeliën
27-12-2017 Johannes 10:10 – leven en overvloed
26-12-2017 Jesaja 8:17 – verborgen aangezicht
25-12-2017 Titus 2:11 – alle mensen!
24-12-2017 2Koningen 11:14 – de koning bij het gezuilte
23-12-2017 2Koningen 11:12 – de koning leeft!
22-12-2017 2Koningen 11:4 – zevende jaar, zevende dag
21-12-2017 2Koningen 11:3 – verborgen in het heiligdom
20-12-2017 2Koningen 11:2 – de dans ontsprongen
19-12-2017 2Koningen 11:1 – een afgehouwen tronk
18-12-2017 1Korinthe 11:26 – de dood van de Héér
17-12-2017 Johannes 5:44 – eer van mensen
16-12-2017 Efeze 1:12 – tot lof van zijn heerlijkheid!
15-12-2017 Job 9:9 – in de sterren geschreven
14-12-2017 Titus 1:16 – GOD kennen
13-12-2017 Genesis 38:9 – onanie?
12-12-2017 Efeze 5:33 – lief vinden of liefhebben?
11-12-2017 Openbaring 1:10 – tijdreis
10-12-2017 Matteüs 5:35 – de stad van de grote Koning
09-12-2017 Galaten 4:9 – Christus, geen religie
08-12-2017 Spreuken 15:30 – op uw gezondheid!
07-12-2017 Galaten 2:21 – NIETS van onszelf
06-12-2017 Efeze 3:20 – uitermate overdadig
05-12-2017 Romeinen 1:16 – beschaamt mij niet
04-12-2017 Genesis 26:5 – Abraham en Gods belofte
03-12-2017 Galaten 4:15 – waar is jullie geluk?
02-12-2017 2Thessalonika 2:9 – meeslepende leugen
30-11-2017 Galaten 2:14 – verjoodsen?
29-11-2017 1Korinthe 15:58 – onverzettelijk
28-11-2017 Handelingen 5:29 – wie is meerder?
27-11-2017 Romeinen 6:1 – doorgaan in de zonde?
26-11-2017 2Timotheüs 1:9 – vóór aeonische tijden
25-11-2017 Marcus 1:8 – dopen in wat?
24-11-2017 Jesaja 19:22 – God verbidden?
23-11-2017 Romeinen 13:4 – de overheid, Gods bediende
22-11-2017 Numeri 23:19 – nooit spijt
21-11-2017 Kolosse 1:23 – de hoop van het evangelie
20-11-2017 Handelingen 20:34 – deze handen…
19-11-2017 Spreuken 16:33 – getroost in het lot
18-11-2017 Romeinen 8:9 – bezit en bezit is twee
17-11-2017 Romeinen 1:26 – hartstochten van oneer
16-11-2017 Romeinen 1:25 – de waarheid van de God
15-11-2017 Prediker 1:12 – wie was ‘de Prediker’?
13-11-2017 Handelingen 28:30 – Paulus in Rome
12-11-2017 Jesaja 45:23 – God heeft gezworen
11-11-2017 Romeinen 6:5 – samen één plant geworden
10-11-2017 Psalm 94:9 – geen ‘het’ maar Hij
09-11-2017 Romeinen 10:12 – Heer van allen
08-11-2017 Hebreeën 6:18 – onmogelijk!