English blog | Oude Artikelen

Matteus 5:28 – echtbreuk in het hart?

22-08-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Maar ik zeg tot jullie, dat een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, pleegt in zijn hart reeds echtbreuk met haar.

De gangbare uitleg van bovenstaand vers heeft al menig man radeloos gemaakt en met schuldgevoel belast. Volkomen ten onrechte. Men verstaat het zo dat een man die (seksueel) geprikkeld wordt door het aanzien van een vrouw of daarover droomt, in zijn hart echtbreuk pleegt. Dat is absurd en beslist ook niet de strekking van Jezus’ woorden.

Jezus refereert aan “de tien woorden” in Exodus 20: “je zult niet begeren het huis van je naaste, noch de vrouw van je naaste, noch … iets dat van je naaste is” (:17). Niet seksuele prikkeling is hier het onderwerp maar het willen toe-eigenen van iets dat van een ander is. Dat is wat David deed toen toen hij Batseba, de vrouw Uria, aanzag en zich voornam haar te bezitten. In zijn hart had hij toen al echtbreuk met haar gepleegd. Niet omdat hij bekoord was door wat hij zag, maar om zijn voornemen haar af te pakken.

God zelf is de Schepper van de aantrekkingskracht tussen man en vrouw. Zo is het bedoeld! Waarom zouden wij ons dan daarover schuldig voelen?

Delen: