English blog

Lucas 19:8 – Zacheüs

25-04-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Maar Zacheus ging staan en zeide tot de Heer: Zie, de helft van mijn bezit, Heer, geef ik de armen, en indien ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig.

Zacheüs had de dag van z’n leven. Zijn omgeving kende hem als een zondig man. En Zacheüs wist dat dit klopte. Maar uitgerekend in zijn huis, wilde Jezus die dag vertoeven. En wat een uitwerking had dat! Zonder dat er iets van hem werd gevraagd, verkocht hij wat hij had om de helft ervan weg te geven aan de armen en viervoudig te vergoeden wat hij had afgeperst.

Een hoofdstuk eerder (Lucas 18:18-23) lezen we van een rijke jongeman die meende dat hij heel de wet vervuld had. Maar Jezus prikte daar doorheen en toonde hem dat een mens op die basis altijd te kort komt. En de jonge man ging bedroefd heen. In de rijke jongeling zien we wat de wet doet: ze eist en zelfs de beste schiet dan te kort.

In Zacheüs zien we wat genade doet: ze vraagt niet maar geeft. Om niet. En met vreugde deelde Zacheüs zijn rijkdom. Wat de wet niet vermocht bij de rijke jongeling, dat deed genade bij Zacheüs!

Delen: