English blog | Oude Artikelen

Lucas 14:28: tevoren de kosten berekend

01-01-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen?

In deze verzen beschrijft Jezus hoe dwaas het is om een bouwwerk te starten, zonder tevoren de kosten daarvan berekend te hebben. Om aan iets te beginnen, zonder te weten of je het kunt voltooien.

Vergelijk dit eens met GOD. Toen Hij de wereld fundeerde, wist Hij waar Hij aan begon. Sterker nog: Hij verkondigde toen reeds de afloop. En denk er om dat Hij tevoren de kosten ook heeft berekend. De prijs zou hoog zijn, zeker! Want Hij wilde bewijzen wie Hij is: liefde. En dat heeft Hij gedaan… door de dood van zijn Zoon.

Maar het eindresultaat zal er ook naar zijn. Elk creatuur zal overtuigd zijn van GOD liefde en daarvan getuigen! Succes verzekerd. Dat mag een goed begin heten. GOD wenst niet het beste. Hij garandeert het!

Delen: