English blog | Oude Artikelen

Jozua 2:9 – een onbetwiste realiteit

14-12-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Ik weet dat JAHWEH u het land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons gevallen is en dat alle inwoners van het land voor u sidderen.

Het is ene Rachab die hier aan het woord is, een inwoonster van het land Kanaän. Ze vertelt aan Israëlietische verspieders dat ze had vernomen hoe JAHWEH veertig jaar eerder, voor de ogen van Israël de wateren van de Schelfzee had doen opdrogen (:10). En ook hoe voortvarend vijandige volken waren onderworpen. En nu sidderden alle inwoners van Kanaän omdat ze wisten dat het land van Godswege aan het volk Israël zou toekomen.

Bijbelcritici wekken graag de indruk dat een agressief volkje, zich beroepend op hun eigen religie, de inwoners van Kanaän verjoeg en ombracht. Maar zo was het niet. Israëls God had zich bewezen en in Kanaän wist men dat. Inderdaad, men weigerde zich te onderschikken aan deze God, maar dat Hij een realiteit was, werd niet betwist.

De tijd is nabij dat (de nu verborgen) God zich opnieuw een levende realiteit zal betonen. Voor het oog van zijn volk en al haar tegenstanders.

Delen: