English blog | Oude Artikelen

Johannes 3:6 – wat Nicodémus niet wist

31-01-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Wat vanuit het vlees gegenereerd is, is vlees, en wat uit de geest gegenereerd is, is geest.

Jezus is in een nachtelijk gesprek verwikkeld met “de leraar van Israël”. Maar hoe onderlegd zijn gesprekspartner Nicodemus ook is, hij blijkt volkomen onwetend te zijn over wat hij geacht werd te kennen. Jezus confronteert hem met het feit dat de geboorte uit onze ouders niet toereikend is. Want wat vanuit vlees voortgebracht wordt, draagt per definitie de kenmerken van dat vlees. Het is zwak en sterfelijk. Kortom, zondig, oftewel doel missend. Ongeacht tot welk volk je behoort en of je al of niet godsdienstig bent.

Voor solide hoop en verwachting is nieuw leven nodig. Leven vanuit een totaal andere oorsprong. Niet vanuit vlees, maar vanuit de geest van God. Geest is synoniem voor leven. Het vlees is sterfelijk. Maar wat de geest Gods voortbrengt is LEVEND. Met allemaal hoofdletters. Nieuw leven en opstanding zijn puur het resultaat van Góds werk.

‘Wedergeboorte’ of zoals het letterlijk heet ‘van boven gegenereerd worden’, verwijst naar God die door zijn geest, nieuw leven voortbrengt. Leven dat gevonden wordt in de eersteling vanuit de doden: Jezus Christus!

Delen: