English blog | Oude Artikelen

Johannes 3:17 – opdat de wéreld gered zal worden

19-12-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem gered zal worden.

Johannes 3 vers 16 is vermoedelijk het bekendste vers in heel de Bijbel. “Want alzo lief heeft God de wereld….”. Maar is het dan niet opvallend dat het daaropvolgende vers 17, dat een toelichting is op vers 16, zo onbekend is? Vers 16 spreekt over degene die vandaag gelooft en eeuw-ig leven heeft. Dat is het leven van de toekomende eeuw.

Maar hoe zit het met de wereld als geheel? Komt het daar goed mee? Het antwoord is: jazeker! Want GOD heeft de wereld lief. Het is zijn wereld –  Hij laat haar niet in de steek. GOD heeft zijn Zoon in de wereld gezonden, opdat de wereld gered zal worden. Dat betekent dat de wereld nu verloren is maar juist daarom gered zal worden. Iets moet eerst verloren zijn, wil het gered kunnen worden.

Gods doel met de zending van zijn Zoon was de redding van de wereld. Zou zijn Zoon daar niet in slagen, dan zou God een ‘doelmisser’ zijn. Of in Bijbelse termen: een zondaar. GOD onwaardig. Want ‘wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt Hem zijn vermogen niet’. Daarom is Gods Zoon met recht “de Redder der wereld” (Joh.4:42). Wat een goed bericht!

Delen: