English blog

Johannes 17:3 – de enige waarachtige God

29-08-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Dit nu is het eeuw-ige leven, dat zij U zouden kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u hebt gezonden.

Het “eeuwige leven” is één van de bekendste termen uit de Bijbel. En tegelijkertijd één van de onbekendste termen. De meesten denken bij ‘eeuwig’ aan eindeloos. Ten onrechte, want eeuw-ig verwijst niet naar ‘eeuwigheid’ (dat kent de Schrift niet) maar naar ‘eeuw’ (=aion).

Het eeuw-ige leven is in de Schrift altijd het leven van “de toekomende eeuw” (Luc.18:30). Wanneer de Messias zal heersen en “de aarde vol zal zijn van kennis van JAHWEH, zoals de wateren de bodem der zee bedekken” (Jes.11:9). Heel de wereld zal dan weten en erkennen dat er één GOD is. Dat is de belangrijkste waarheid maar tot op vandaag ook de meest verminkte waarheid van heel de Schrift. Vooral door leringen die onder het vaandel van ‘één God’, een verkapt meergodendom propageren.

Het eeuw-ige leven betekent: de Vader van Jezus Christus kennen, als “de enige waarachtige God”. Althans, volgens Jezus Christus zelf. Hijzelf claimde niet God te zijn. Nee, Hij is door de enige God gezonden. Als Gods Zoon en Logo(s). Want wie hem ziet, ziet de Vader.

Delen: