English blog | Oude Artikelen

Johannes 1:31 – in water dopende

02-12-2016 - Geplaatst door Andre Piet

… opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom kwam ik in water dopende.

Het volk van de Hebreeën was vertrouwd met allerlei dopen (Hebr.6:2). Rituele wassingen. Maar Johannes’ optreden was anders. Zoals hij doopte, kenden ze niet. Want Johannes doopte anderen. Dat verklaart zijn bijnaam: Johannes “de doper”.

Johannes doopte in de Jordaan. Hetzelfde water waardoor het volk Israël ooit in het beloofde land arriveerde. Inderdaad, onder leiding van Jozua, wat in het Hebreeuws hetzelfde is als Jezus. Johannes had zojuist Jezus gedoopt (1:32). Ondergedompeld in de (doods-)Jordaan en daaruit weer zien opstaan. Hoe profetisch!

Johannes’ doop in water was een wake-up call aan het adres van Israël. De komst van hun Messias was op handen. Hij zou sterven, opstaan en (op Gods tijd) ook geopenbaard worden aan het volk. Hij zal hen definitief in het beloofde land brengen!

Delen: