English blog | Oude Artikelen

Jesaja 44:6 – Ik ben de Eerste…

25-04-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Zo zegt JAHWEH, de Koning en Verlosser van Israel, JAHWEH van legermachten: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God.

Alles wat we zien is ooit ergens begonnen. Maar dat begin had op haar beurt ook weer een begin. Enzovoort. Kunnen we, als we nu maar ver genoeg teruggaan in de tijd, iets aanwijzen dat het allereerste begin was? In de zogenoemde wetenschap spreekt men van de ‘Big Bang’. Maar ook dan blijven we doorvragen: wie of wat heeft ‘de oerknal’ aangestoken? Hoe kan iets uit niets ontstaan?

Door zo dóór te vragen komen we onwillekeurig bij God uit. Een absoluut begin. Atheïsten proberen dat te ontkennen en werpen tegen: waar komt God dan vandaan? Wie schiep Hem? Maar wie zoiets tegenwerpt heeft geen besef van GOD, de “Schepper van hemel en aarde”. “De Ontwerper en Bouwmeester” van alle dingen, dus ook van ruimte (lengte, breedte en hoogte) én van tijd (verleden, heden en toekomst).

Omdat de tijd deel uit maakt van de schepping, is de Schepper zelf daaraan niet onderworpen. Hij staat buiten en boven de tijd. Hij heeft geen begin, Hij is het begin! De Alfa en de Omega.

Delen: