English blog | Oude Artikelen

Jesaja 41:23 – profetie als Gods keurmerk

07-02-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Geeft te kennen wat in de toekomst komen zal, opdat wij weten, dat jullie goden zijn.

De goden van de volken worden hier door Jesaja uitgedaagd om hun voorzeggingen op tafel te leggen. Om met bewijzen te komen die aantonen dat zij zijn, wie ze geacht worden te zijn, namelijk goden. Maar aangezien ze die niet hebben, worden ze met recht “stomme afgoden” genoemd. Dat betekent dat ze met de mond vol tanden staan.

Een kenmerk van Goddelijk woord is dat ze zichzelf bewijst, door iets te zeggen wat geen mens kan: voorzeggen. Mensen kunnen wensen of in het beste geval verwachtingen uitspreken. Instituten en bedrijven komen met prognoses. En waarzeggers wagen zich aan voorspellingen. Maar slechts GOD ként de toekomst.

“De heilige schriften”, die we als bibliotheek ‘Bijbel’ noemen (biblos, boeken), legitimeren zich door profetie. Dat is een Grieks woord dat letterlijk ‘voor-zegging’ betekent. Zo voorzegde GOD, bij monde van de eerder genoemde profeet Jesaja, de náám van de koning die ooit Jeruzalem zou herbouwen (44:28). Let wel: vele jaren zelfs nog voordat de stad verwóest zou worden! En pakweg twee eeuwen later was Kores daar, die precies deed, wat over hem was voorzegd. GOD voorspelt niet, Hij voorzegt!

Delen: