English blog | Oude Artikelen

Jesaja 40:29 – kracht en sterkte

02-01-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Hij geeft de bezwijmende kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.

Veel vertalingen spreken hier van ‘moede’ of ‘vermoeide’. Maar in het origineel is het extremer. Bezwijmend of uitgeput komt dichterbij. Soms komt een mens in omstandigheden waarin hij totaal machteloos blijkt. En onder de draaglast daarvan bezwijmt.

In het voorgaande had Jesaja omhoog gewezen. Naar de Schepper van het al. Naar Hem die alle tijden omspant. Degene die niet moe wordt of bezwijmt. En wiens verstand niet is te peilen (:28). Voor kracht en sterkte moet je dus bij Hem zijn. Hij heeft genoeg!

Wie zich oriënteert op Hem en op wat Hij te melden heeft, die ontvangt nieuwe kracht. Daar kun je mee verder. Sterker nog: het geeft een mens vleugels. Zijn kracht en sterkte tilt ons boven de omstandigheden uit. Hij voert ons op hoogten met weidse uitzichten. Op hoogten, waar onze problemen ineenschrompelen tot probleempjes.

Delen: