English blog | Oude Artikelen

Jesaja 40:27 – is mijn weg verborgen voor God?

18-03-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Waarom o Jakob, zeg je en spreek je o Israël: mijn weg is verborgen voor JAHWEH en mijn recht gaat aan mijn God voorbij?

Het is met het volk van Jakob al niet anders dan met met de mensheid in het algemeen. Dat er een GOD moet zijn, kan niemand met gemiddelde intelligentie ontkennen. Toch slaat twijfel zomaar toe wanneer leed en verdriet ons ten deel valt. Ziet GOD dat dan niet? Is het soms te klein in zijn ogen dat het Hem ontgaat? Is het vaak niet onbillijk wat onszelf of anderen als lot treft? Doet GOD dan geen recht? Is Hij wel goed?

Al zulke vragen getuigen van wantrouwen en het vervreemdt ons van de Schepper. Het is ook hoogmoedig. We menen dat GOD fouten maakt, enkel omdat wij Hem niet begrijpen. Maar wat een overschatting van onszelf en een onderschatting van GODS plan en vermogen! Alsof onooglijk kleine creaturen in staat zouden zijn het alomvattende werk van de Schepper te beoordelen! Werk dat bovendien nog in uitvoering is. Ieder oordeel dat we vellen, voordat zijn werk af is, is niet anders dan een vooroordeel. Hij zal ons verbaasd en verstomd doen staan!

Delen: