English blog | Oude Artikelen

Jesaja 40:23 – de regeerders van de aarde

21-01-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Hij, die hoogwaardigheidsbekleders overgeeft tot ze niet meer zijn en de regeerders van de aarde maakt als chaos.

Jesaja 40 bezingt de overtreffende glorie van de Schepper van hemel en aarde. Volkeren worden geacht als een druppel aan een emmer en als een stofje aan een weegschaal (40:15). Ook hun machthebbers worden nooit meer dan ze zijn: uit de aardbodem genomen en tot de aardbodem weerkerend.

De regeerders der aarde kunnen kunnen slechts regeren omdat GOD hun die plaats vergunt. Zolang als het duurt. Ze zouden zich vooral niets verbeelden. In bovenstaand vers wordt gezegd dat GOD de regeerders “als chaos maakt”. Het Hebreeuwse woord ‘tohoe’ wordt daar gebruikt. Hetzelfde woord als in Genesis 1 vers 2: woest en ledig (tohoe wabohoe).

Hoezeer de regeerders op aarde er ook op uit zijn alles naar hun hand te zetten en orde in de wereld te creëren, het zal ze niet lukken. Deze aeon is daar niet voor ontworpen. Vandaar dat GOD de regeerders “maakt als chaos”. Vrede, recht en gerechtigheid worden pas gevestigd in de komende aeon. Niet door mensenhanden maar onder leiding van die ene Man die GOD zelf daartoe heeft gesteld.

Delen: