English blog | Oude Artikelen

Handelingen 4:12 – geen andere naam

25-01-2017 - Geplaatst door Andre Piet

En de redding is in niemand anders, want ook geen andere naam is onder de hemel gegeven te midden van mensen, in welke wij gered moeten worden.

Petrus legt in de Joodse Raad verantwoording af van de wonderbaarlijke genezing van de verlamde aan de poort. Zonder enige terughoudendheid verklaart hij dat het enkel door de naam van Jezus Christus komt (4:10). De naam van de man die zij hebben gekruisigd maar die door GOD is opgewekt uit de doden.

De naam van Jezus betekent ‘JAHWEH redt”. Deze naam drukt daarmee precies uit, wat GOD door Jezus doet. Hij redt. Punt. Hoe redt Hij? Door het in geloof aanroepen van deze naam. Dat is geen voorwaarde maar het is de wijze waarop GOD redt. Want in de naam van Jezus zal elke knie buigen en elke tong belijden.

Een andere naam onder de hemel tot redding is er niet. Die is ook niet nodig. Want in de naam van Jezus is redding verzekerd! Zonder voorwaarden en niemand uitgezonderd. Dát betekent de naam van Jezus.

Delen: