English blog | Oude Artikelen

Handelingen 20:9 – Eutychus

25-11-2016 - Geplaatst door Andre Piet

En een zekere jonge man, genaamd Eutychus, zat in de vensterbank, en door een diepe slaap bevangen, viel hij…

Een wonderlijke geschiedenis! Over een zekere Eutychus, wiens naam zoiets betekent als ‘gelukhebber’. Hij werd door de slaap bevangen tijdens Paulus’ prediking en vanuit het venster waar hij zat, viel hij dood neer. Maar Paulus’ bemoedigt met de mededeling dat hij levend zou worden. En alzo geschiedde.

Dit voorval is meer dan een wonder. Het is een teken! Het is illustratief voor het boek Handelingen. Eutychus is een type van Israël. Gezeten in het venster, d.w.z. het had uitzicht! Aan dit volk waren immers de beloften gegeven. Maar tijdens Paulus’ bediening kwam een geest van diepe slaap over hen. Israël viel – een dodelijke val!

Maar dezelfde apostel die spreekt van Israëls val en verwerping heeft ook weet van hun aanneming (Rom.11:15). Dat zal leven uit de doden zijn! Het is nacht in de wereld, maar in de opperzaal waar Paulus’ woord klinkt, is licht en uitzicht. Wat een geluk!

Delen: