English blog | Oude Artikelen

Handelingen 10:41 – niet aan het hele volk

14-11-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Hem heeft God ten derden dage opgewekt en heeft gegeven, dat Hij verscheen, niet aan het gehele volk, doch aan de getuigen, die door God tevoren gekozen waren…

Waarom is Jezus Christus na zijn opstanding slechts aan een paar honderd mannen en vrouwen verschenen en niet aan het gehele volk? Waarom moest de waarheid van de opgewekte Messias via ooggetuigen aan het volk worden bekend gemaakt? Zou een verschijning aan het volk niet veel overtuigender zijn geweest? Zoals het ook de ongelovige Thomas overtuigde?

We weten uit de Schrift dat de Messias zich in de nabije toekomst aan het volk zal vertonen en dat zij daardoor ook tot erkenning zullen komen (Mat.24:30). Maar waarom straks wel in levende lijve verschijnen aan het volk en niet reeds in het verleden?

Het antwoord is: het was de tijd nog niet. Israël moest eerst ‘nee’ zeggen tegen de boodschap, zodat het Evangelie naar de natiën zou gaan (Rom.11:11). Het is Paulus, de dertiende apostel, “de apostel van de natiën” aan wie de geheimen van deze onderbreking werden bekendgemaakt. Zelfs zijn naam is al een hint in die richting: pau-ze.

Delen: